Justiitsministeeriumi logo

Menüü

Kirjavahetus

Jaga

Süüdimõistetul ja vahistatul on õigus kirjavahetusele. Vangi kirjad saadetakse tema kulul. Erandina saadetakse vangla kulul need vangi kirjad, mis on adresseeritud õiguskantslerile, vanglatele, presidendile, prokurörile, uurijale või kohtule.

Nii süüdimõistetu ja vahistatu saadetavad kui ka neile saabunud kirjad avab vanglaametnik vangi juuresolekul, välja arvatud kirjad, mida vanglal ei ole vangistusseaduse järgi õigust kontrollida. Ümbriku kontrollimise eesmärk on vältida keelatud esemete sattumist vanglasse. Samas ei tohi vanglaametnik lugeda ühtegi kontrollimiseks avatud kirja, seda on lubatud teha vaid kohtu loal jälitustegevuse seaduses sätestatud alustel ja korras. Vangil on õigus saata kiri suletud ümbrikus kaitsjale, advokaadist esindajale, prokurörile, kohtule, õiguskantslerile ja justiitsministeeriumile.

Väljaminev kiri postitatakse kolme tööpäeva jooksul alates kirja edastamisest vanglatöötajale. Vanglasse saabunud kiri edastatakse vangile seitsme tööpäeva jooksul. Kirja kättesaamist kinnitab vang allkirjaga.

Kaitsjalt, advokaadist esindajalt, prokurörilt, kohtult, õiguskantslerilt, justiitsministeeriumilt ja vangistusseaduse §-s 107 nimetatud asutustelt vangile saabunud kiri antakse talle kätte suletud ümbrikus viivitamata. Samuti antakse vahistatule viivitamata allkirja vastu üle süüdistuskokkuvõtte, kohtumääruse või kohtuotsuse koopia.

Kirjavahetust võib vangla teabe- ja uurimisosakonna juhataja  piirata vaid juhul, kui seda on vaja vangla julgeoleku või sisekorra või kriminaalmenetluse läbiviimise tagamiseks. Keelatud on piirata kirjavahetust riigiasutuste, omavalitsuste ja nende ametiisikutega, samuti kaitsjaga ja advokaadist esindajaga. Kirjale vastamise tähtaega arvestatakse eestikeelse kirja saabumisele järgnevast päevast.

Vangidele on lubatud kirjad ja maksikirjad postiseaduse § 4 lg 2 tähenduses. Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10.02.2009 määruse nr 8 „Kasutajalt universaalse postiteenuse eest võetav taskukohane tasu“ § 1 lg 5 kohaselt saab standardkirjana saata nõuetekohaselt adresseeritud ja pakitud masintöötlemist võimaldava sisuga saadetisi ja sama määruse § 1 lg 7 kohaselt on maksikiri postiteenuse osutajale edastamiseks üleantud adresseeritud ning nõuetekohaselt pakitud ese või esemed (sh ebastandardse kujuga) kaaluga kuni 2 kilogrammi.

Kirja suurus on määratud AS Eesti Post universaalse postiteenuse tüüptingimuste punktides 11.4.1 ja 11.4.3.

Standardkirja kaal ja mõõtmed on:

Maksimaalne kaal

250 g

Minimaalsed mõõtmed

90 × 140 mm

Maksimaalsed mõõtmed

229 × 324 × 5 mm

Standardkirja maksimaalse kaalu või maksimaalsete mõõtmete ületamisel loetakse saadetis maksikirjaks.

Maksikirja kaal ja mõõtmed on:

Maksimaalne kaal

2000 g

Minimaalsed mõõtmed

90 × 140 mm (pikkus, laius) või rulli keeratuna pikkuse ja kahekordse läbimõõdu summa 170 mm; pikim mõõt 100 mm

Maksimaalsed mõõtmed

230 mm x 330 mm x 20 mm.

Maksikirja maksimaalse kaalu või maksimaalsete mõõtmete ületamise korral loetakse saadetis postipakiks.

Kirjavahetuse korraldust reguleerivad vangistusseaduse §-d 28–29 ja 96–97 ning justiitsministri 30.11.2000. a määrus nr 72 „Vangla sisekorraeeskiri“.

Vanglasse ei tohi kirjaga saata üldiselt vanglas kinnipeetavale keelatud esemeid, mille kohta saate infot:

Lisaks eespool viidatud õigusaktides nimetatud keelatud esemetele on kodukorra punkti 7.2 kohaselt keelatud kirjaga saata ka alljärgnevaid esemeid:

 • hambahari
 • ühekordne habemelõikur, raseerija ja habemelõikurid (varred) Mach, Gillette Fusion jne, v.a habemelõikuri terad
 • taskupeegel
 • küüneviil
 • teesõel
 • seebikarp ja hambaharjakarp
 • küünelõikur metallist viili ja plastikust ümbrisega, v.a tavaline väike küünelõikur
 • kannariiv
 • vihik, kaustik, märkmik, kiletasku, dokumendimapp, joonistuplokk ja kirjaplokk
 • muusikalised, 3D, dekoratiividega, kleepekatega postkaardid, v.a tavaline ühetasapinnaline postkaart
 • seinakalender, v.a taskukalender (6 x 9 cm)
 • kilekott
 • varrega, sangaga juuksehari, v.a tavaline väike plastikkamm