Justiitsministeeriumi logo

Menüü

Keelatud esemete ja ainete loetelu

Jaga

Keelatud esemed Tallinna Vanglas
VÄLJAVÕTE
Kinnitatud Tallinna Vangla direktori
22.11.2018 käskkirjaga nr 1-1/18/88
(viimati muudetud 03.04.2020)

Tallinna Vangla kodukord

 

7. Keelatud esemed


7.1. Kinnipeetavatele on lisaks VSkE §-s 641 sätestatule keelatud VangS § 15 lg 4 alusel VangS § 15 lgs 2 kirjeldatud tunnustele vastavad järgmised esemed:
7.1.1. vanglateenistuse vahenduseta soetatud või vanglasse saabumisel mitte kaasas olnud toidu- ja maitseained, taimsed tooted, vedelad, pulbrilised, tahked jm ained;
7.1.2. juhe, kaabel, pael ja muu sarnane ese või ese, mis neid elemente sisaldab, v.a vanglateenistuse poolt või loal väljastatud järgmised esemed:
• jalanõude küljes olev sihtotstarbeliselt kasutatav pael,
• pael nimesildi kandmiseks,
• pael ususümboolika kandmiseks,
• elektriseadme kasutamiseks vajalikud juhtmed või kaablid, mis on vanglateenistuse vahendusel soetatud või vanglasse saabumisel isikul kaasas olnud,
• riietusese, mille sees on kumm,
• vahistatute riietes olev sihtotstarbeliselt kasutatav pael;
7.1.3. keraamiline, klaasist või metallist ese või ese, mis neid elemente sisaldab, v.a järgmised esemed:
• vangla vahendusel soetatud käekell,
• kuni 8 cm pikkune ilma küüneviilita küünelõikur,
• plastümbrisega taskupeegel läbimõõduga kuni 10 cm,
• pintsett naiskinnipeetaval,
• loa alusel väljastatud elektriseade (pardel või epilaator),
• patareideta raseerija,
• muud vanglateenistuse vahendusel väljastatud või lubatud esemed;
7.1.4. isevalmistatud esemed;
7.1.5. närimiskumm;
7.1.6. söömiskõlbmatuks muutunud toiduained;
7.1.7. narkootilise, psühhotroopse või muu uimastava toimega aine lähteaine, sellist ainet sisaldav segu ja loodussaadus ning narkootilise- või psühhotroopse ainega immutatud ese või aine;
7.1.8. erinevatest ainetest kokku segatud vedelikud, mille koostist ei ole võimalik üheselt tuvastada;
7.1.9. ravim, ravimtaim, toidulisand, vitamiin ja energiajook, spordijoogid ja nende valmistamiseks mõeldud ained, v.a vangla arsti ettekirjutusel ja vanglateenistuse väljastatud;
7.1.10. meditsiiniline abivahend, meditsiinitarvik, -instrument, -seade, v.a vangla arsti ettekirjutusel;
7.1.11. liikumise abivahend, v.a vangla arsti lubatud või väljastatud;
7.1.12. aroomi eritav aine ja ese, v.a vanglateenistuse vahendusel soetatud või vanglateenistuse väljastatud hügieenitarbed ja puhastusvahendid;
7.1.13. WC-paber, salvrätikud, vatipadjad, puhastuslapp, -käsn jms, v.a vangla vahendusel soetatud või vanglasse kaasa võetud esemed;
7.1.14. kondoomid, v.a vanglateenistuse väljastatud;
7.1.15. sigaret, elektrooniline sigaret, muud tubakatooted ja suitsetamistarbed;
7.1.16. tätoveeringute tegemisel kasutatav aine, seade või ese;
7.1.17. elektrihambahari, patareidega raseerija, juukselõikusmasin jm sarnased seadmed, mida on lihtne kohandada tätoveerimisaparaadiks, v.a epilaator või pardel;
7.1.18. kunsti- ja kontoritarbed, kirjutus- ja joonistusvahendid, v.a järgmised esemed:
• vangla vahendusel soetatud esemed,
• koolist väljastatud esemed,
• vangla vahendusel soetatud, karistust kandma saabudes kaasas olnud või vahistatule pakis saadetud töötav sinine pastapliiats (kuni 5 tk),
• vangla vahendusel soetatud, karistust kandma saabudes kaasas olnud või vahistatule pakis saadetud värvipliiats (kuni 12 tk),
• vangla vahendusel soetatud, karistust kandma saabudes kaasas olnud või vahistatule pakis saadetud kustutuskummita harilik pliiats (kuni 4 tk),
• vanglateenistuse vahendusel soetatud kustutuskumm (1 tk),
• vanglateenistuse vahendusel soetatud pliiatsiteritaja (1 tk);
7.1.19. kontoritehnika, v.a vangla väljastatud kalkulaator õppetöös osalevale kinnipeetavale;
7.1.20. dokumendiregistraator, -kaaned ja kiletasku, v.a läbipaistvate pehmete kaantega dokumendimapid, mis ei sisalda metallist osi;
7.1.21. foto- ja margialbum, pildiraam;
7.1.22. perioodika ja selle väljalõiked, ristsõnaraamatud, kataloogid jm sarnased esemed, mis ei ole vanglateenistuse vahendusel soetatud või vanglateenistuse väljastatud, v.a vahistatutele pakiga saadetud perioodika. Välisriigi kodanikust kinnipeetavale võib saata kirja teel mõistlikus koguses tema emakeeles päevalehti ja ajakirju juhul, kui vangla ei taga kinnipeetavale tema emakeeles ajalehti või ajakirju;
7.1.23. muusikaga (õnnitlus)kaart;
7.1.24. esemed, mille eesmärgipärane kasutamine eeldab pindade, ehituselementide vms kinnikatmist;
7.1.25. mänguasi, mängud, v.a doomino, kabe, male või nard, mis on soetatud vanglateenistuse vahendusel või vanglasse saabumisel kaasa võetud või mängud, mis on väljastatud vanglateenistuse poolt;
7.1.26. elektriseadmed, mille võimsus ületab 1 kW ning mis ei ole soetatud vanglateenistuse vahendusel või ei ole vanglasse saabumisel olnud isikul kaasas;
7.1.27. televiisor diagonaaliga üle 61 cm (24”); (Muudetud 03.04.2020 nr 1-1/20/14, jõust 03.04.2020)
7.1.28. toiteallikas, v.a patarei, mis on soetatud vanglateenistuse vahendusel;
7.1.29. mittetöötav, iseparandatud, ümberehitamise tunnustega või vigastustega elektri- ja elektroonikaseade, seadme seesugune osa ning seade, mille küljest osa on eemaldatud;
7.1.30. signaali või levi edastaja või vastuvõtja ning nende tarvik, v.a kambritesse sisseehitatud raadio, vanglateenistuse loal väljastatud või vahendusel soetatud või vanglasse saabumisel kaasas olnud televiisor;
7.1.31. arvuti ja muu seade, millega on võimalik saada või mida modifitseerides on võimalik saada internetiühendus;
7.1.32. andmekandja ja selle lugeja, v.a paber;
7.1.33. digitaalne või elektrooniline mäng ning mängukonsool;
7.1.34. kaal;
7.1.35. riidepuu;
7.1.36. naisteriided meessoost kinnipeetavatele
7.1.37. nokamüts;
7.1.38. üle 3 cm kõrguse kontsaga, metalltugevdustega, platvormtallaga (3 cm) või muul viisil ohtlikud jalanõud ning eriotstarbelised jalanõud, v.a tööülesannete  täitmiseks vanglateenistuse väljastatud või lubatud jalanõud või ortopeedilised jalanõud arsti ettekirjutusel;
7.1.39. kandekott, kohver, karp, kast, kann, termotass, plastikalus vms asjade hoiustamiseks mõeldud ese, v.a järgmised esemed:
• vanglateenistuse loal või poolt väljastatud kott;
• viis kilekotti kinnipeetava isiklikuks tarbeks;
• kuni kaks läbipaistvat plastsäilituskarpi. Karpide kogumaht ei tohi ületada ühte liitrit;
• vanglateenistuse vahendusel soetatud veefiltreerimiskann;
• vanglateenistuse vahendusel soetatud või vanglasse saabumisel kaasas olnud plastikust seebikarp, hambaharjakarp, proteesikarp;
• ilma sisevoodrita prillikarp prillide olemasolul kambris.
7.1.40. vihmavari;
7.1.41. kell (sh nutikell), v.a vangla vahendusel soetatud käekell;
7.1.42. päikeseprillid, v.a vangla arsti ettekirjutusel 2 paari optilisi prille (1 paar kaugele vaatamise prille ja 1 paar lugemisprille);
7.1.43. silmaklapid;
7.1.44. kõrvatropid ja -klapid;
7.1.45. palvehelmed rohkem kui 1 tk;
7.1.46. relvamakett või -imitatsioon;
7.1.47. filter, v.a vanglateenistuse vahendusel soetatud veefilter;
7.1.48. küttekeha, v.a vanglateenistuse vahendusel soetatud veekeetja;
7.1.49. sarnase otstarbega isiklikud esemed, mille tagab vangla;
7.1.50. käesolevas punktis (7.1) nimetamata esemed, mille korrektne läbiotsimine on ajamahukas või mille korrektse läbiotsimise tulemusena võivad esemed kaotada nendele ette nähtud hügieenilisuse või mille korrektse läbiotsimise tulemusena võivad esemed kergesti puruneda ning mis ei ole vanglas vajalikud või teiste lubatud asjadega asendatavad;
7.1.51. riideesemed ja jalanõud, mida ei ole väljastanud vanglateenistus või ei ole väljastatud vanglateenistuse vahendusel või ei ole ostetud vanglas asuvast kauplusest, v.a vahistatule pakiga saabunud esemed;
7.1.52. plastpudelid, mille maht kokku ületab kolm liitrit, ning pudelikorgid;
7.1.53. riided, jalanõud või muud esemed, mis on mugandatud keelatud esemete peitmiseks;
7.1.54. trükised, paljundused, käsikirjad vms, mis sisaldavad kirjeldusi vangla järelevalve ja julgeoleku tagamise, kriminogeensete riskide hindamise või erakorraliste sündmuste lahendamise taktikatest ja metoodikast.