Justiitsministeeriumi logo

Menüü

Pikaajaline kokkusaamine

Jaga

 

Pikaajaline kokkusaamine

Pikaajalist kokkusaamist võimaldatakse süüdimõistetutele ja vahistatutele. Selline kokkusaamine toimub selleks loodud ruumides vangla territooriumil, kus kokkusaajal ja vangil on võimalik suhelda, süüa, pesta ja magada. Pikaajaline kokkusaamine toimub ilma pideva järelevalveta ja kestab üldjuhul ühe ööpäeva.

Vangla juhtkond võimaldab vangile vähemalt ühe pikaajalise kokkusaamise poole aasta jooksul. Kokku võib saada abikaasa, isa, ema, vanaisa, vanaema, lapse, lapsendaja, lapsendatu, võõras- või kasuvanema, võõras- või kasulapse, venna või õega. Pikaajalisi kokkusaamisi faktilise abikaasaga lubatakse tingimusel, et neil on ühised lapsed või vähemalt kaks aastat väldanud kooselu enne karistuse kandmise algust.

Pikaajalise kokkusaamise taotluse esitab vang vähemalt üks kuu enne taotletavat kokkusaamist. Loa andmise otsustab taotluse esitanud vangile määratud inspektor-kontaktisik kümne tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamisest. Otsus tehakse vangile teatavaks. Rahuldatud taotluste põhjal koostatakse kokkusaamiste igakuine graafik.

Vangla võib loa andmisest keelduda, kui on alust kahelda kokkusaaja maines või vangil on poole aasta jooksul kokkusaamine juba olnud või kui pikaajaline kokkusaamine võib olla ohtlik vangla julgeolekule või vangi või kokkusaaja tervisele.

Pikaajalisi kokkusaamisi ei võimaldata avavanglas viibivale vangile ja distsiplinaarkaristuse kandmiseks kartserisse paigutatud vangile.

Pikaajalisele kokkusaamisele tulles ja kokkusaamiselt lahkudes otsivad vanglaametnikud kokkusaaja (v.a lapsed) ja temaga kaasas olevad asjad läbi. Vanglas keelatud esemed tuleb enne kokkusaamisele minekut hoiustada selleks ette nähtud kohas. Vangla võib keelatud esemete avastamiseks otsida isiku ja tema asjad tehnilise seadme ja teenistuskoera abil läbi. Koeraga kokkupuutel tuleb järgida koerajuhi juhiseid, koera ei tohi puudutada ega muul moel tema tähelepanu otsida (vilistada, pakkuda maiustusi jms). Pikaajalisele kokkusaamisele tulles peab kokkusaaja arvestama täieliku lahtiriietumisega kokkusaajaga samast soost vanglaametniku juuresolekul. Täielik lahtiriietumine toimub eraldi ruumis, kus on tagatud kokkusaaja privaatsus. Vanglaametnik kontrollib kokkusaaja riideesemeid, jalanõusid ning visuaalselt kogu keha piirkonda veendumaks, et kokkusaaja ei varja keelatud aineid ja esemeid. Laste läbiotsimisel arvestab vanglaametnik lapse arengut ja läbiotsimine toimub koostöös täiskasvanud saatjaga. Kogu läbiotsimise protseduuri jooksul tuleb järgida vanglaametniku juhiseid.

Kui kokkusaaja keeldub läbiotsimisest või oma asjade hoiule andmisest, siis teda kokkusaamisele ei lubata.

Pikaajalisel kokkusaamisel toitlustatakse kokkusaajat ja vangi vanglas pakutava toiduga, mille viisi ja menüü valib vangla. Juhul kui kokkusaamisele võetakse kaasa eelkooliealine laps, võib lapsele kaasa võtta spetsiaalset toitu, tema hooldamiseks vajalikke tarbeesemeid ja mänguasju. Kokkusaamisruumi on võimalik kaasa võtta üksnes vangla kauplusest varem tellitud ja ostetud väikeses koguses mahla, kohvi, teed, kohvikoort, suhkruasendajat, limonaadi, vett, küpsiseid, šokolaadi, kartulikrõpse, pähkleid, kuivatatud ja värskeid puuvilju, jogurtit ning teisi vangla pakutavaid toiduaineid.

Kokkusaaja võib kokkusaamisele kaasa võtta mõistlikus koguses enda tarbeks vajalikke riideesemeid ja kosmeetikat, kammi, hambaharja ning tema poolt tarvitatavaid ravimeid, lisaks mõistlikus koguses fotosid. Fotod ei tohi olla albumis. Kosmeetika peab mahtuma ühte ühe liitri suurusesse läbipaistvasse kilekotti ning ühe pakendi maht võib olla kuni 100 ml.

Hügieenivahendite olemasolu kokkusaamise ajal tagab vangla. Naissoost kokkusaaja võib kaasa võtta ka hügieenisidemeid või tampoone.

Ravimite kaasatoomise korral on vanglal õigus küsida vastavat arstitõendit. Ravimid tuleb enne kokkusaamisruumi sisenemist anda ametniku kätte hoiule, kes toob kokkusaajale ravimeid vastavalt vajadusele.

Suitsetamistarbeid ei tohi kaasa võtta.

Kui kokkusaaja ei soovi pärast kokkusaamise lõppemist endaga kaasa võtta neid asju, mis ta kokkusaamisele kaasa võttis, siis need hävitatakse.

Kokkusaamise kuludeks loetakse ruumide kasutamisele, kokkusaaja toitlustamisele ja hügieenivahenditele tehtud kulutusi. Pikaajalise kokkusaamise toitlustamise ja hügieenivahendite kulud arvestab vangla kulupõhiselt ja väljastatud hügieenivahendite arvu järgi. Pikaajalise kokkusaamise kulud tasub vang või kokkusaaja.

Kokkusaamisele tulles tuleb kindlasti kaasa võtta isikuttõendav dokument.

Kui pikaajalise kokkusaamise eest tasub kokkusaaja, kannab isik kokkusaamise kulud kolm tööpäeva enne pikaajalist kokkusaamist vangla arvelduskontole või tasub kohapeal pangakaardiga. Kindlasti tuleb teavitada kokkusaamise ametnikke, kui on soov tasuda arvelduskonto kaudu.

Makse rekvisiidid:
Saaja: rahandusministeerium
arveldusarve: Swedbank EE932200221023778606, SEB EE891010220034796011, Luminor Bank AS EE701700017001577198
selgitus: PKS, kokkusaamise kuupäev, kinnipeetava ees- ja perekonnanimi

Viitenumber: Märkida tuleb selle vangla viitenumber, kus vanglas kinnipeetav asub. Vanglate viiteumbrid on järgmised: Viru vangla 2100077944, Tallinna vangla 2100011913, Tartu vangla 2100012093.

Pikaajalisi kokkusaamisi reguleerib vangistusseaduse paragrahv 25 ning justiitsministri 30.11.2000. a määruse nr 72 „Vangla sisekorraeeskiri“ paragrahvid 40–46. Mõlemad õigusaktid on kättesaadavad elektroonilise Riigi Teataja andmebaasis.