Justiitsministeeriumi logo

Menüü

Viru vangla eelarve

Jaga
  Eelarve (euro) Täitmine 31.10.2018
Personalikulud 11 208 067 9 343 653 83,37%
Administreerimiskulud 138 078 137 275 99,42%
Lühiajalised lähetused 10 278 8 431 82,03%
Koolituskulud (s.h.koolituslähetus) 13 700 9 899 72,26%
Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 115 690 79 676 68,87%
RKAS kinnistute, hoonete, ruumide majandamiskulud 8 586 517 6 877 593 80,10%
Sõidukite majandamiskulud 153 889 111 873 72,70%
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 5 253 4 143 78,87%
Inventari majandamiskulud 109 703 83 318 75,95%
Töömasinate ja seadmete majandamiskulud 744 186 25,00%
Toiduained ja toitlustusteenused 389 870 329 561 84,53%
Meditsiini- ja hügieenikulud 369 896 334 687 90,48%
Õppevahendite ja koolituse kulud 14 850 9 782 65,87%
Kommunikatsiooni-, kultuuri ja vaba aja sisustamise kulud 22 045 13 105 59,45%
Eri- ja vormiriietus 47 395 33 060 69,75%
Muu erivarustus ja materjalid 4 764 4 105 86,17%
Mitmesugused majanduskulud 47 118 34 554 73,34%
Muud tegevuskulud 4 000 1 598 39,95%
Sotsiaalabi toetused 7 667 1 942 25,33%