Justiitsministeeriumi logo

Menüü

Viru vangla eelarve

Jaga
   

Seisuga

30.06.2020

Kontogrupp

Eelarve (euro)

Täitmine (euro)

Täitmine (%)

Personalikulud

12 018 350

6 099 321

50,75%

Administreerimiskulud

272 350

86 007

31,58%

Lühiajalised lähetused

2 901

2 269

78,22%

Koolituskulud (s.h.koolituslähetus)

15 137

2 300

15,19%

Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud

99 421

59 231

59,58%

RKAS kinnistute, hoonete, ruumide majandamiskulud

7 365 301

3 563 438

48,38%

Sõidukite majandamiskulud

119 987

53 535

44,62%

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud

4 688

6 710

143,12%

Inventari majandamiskulud

62 178

22 007

35,39%

Toiduained ja toitlustusteenused

273 636

176 420

64,47%

Meditsiini- ja hügieenikulud

447 695

574 518

128,33%

Õppevahendite ja koolituse kulud

8 296

3 672

44,27%

Kommunikatsiooni-, kultuuri ja vaba aja sisustamise kulud

8 621

22 250

258,08%

Eri- ja vormiriietus

61 403

24 885

40,53%

Muu erivarustus ja materjalid

4 114

5 093

123,79%

Mitmesugused majanduskulud

17 644

14 004

79,37%

Sotsiaalabi toetused

2 640

1 046

39,62%

Käibemaks

1 618 135

910 958

56,30%