Justiitsministeeriumi logo

Menüü

Viru vangla eelarve

Jaga
   

Seisuga

31.03.2023

Kontogrupp

Eelarve (€)

Täitmine (€)

Täitmine (%)

Personalikulud

17 081 722

3 882 195

23%

Administreerimiskulud

106 310

33 105

31%

Lühiajalised lähetused

12 000

1 408

12%

Koolituskulud (sh. koolituslähetus)

43 345

4 480

10%

Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud

101 950

29 266

29%

RKAS kinnistute, hoonete, ruumide majandamiskulud

8 636 247

2 036 222

24%

Sõidukite majandamiskulud

163 599

40 257

25%

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud

13 494

1 398

10%

Inventari majandamiskulud

101 442

53 138

52%

Toiduained ja toitlustusteenused

362 244

111 548

31%

Meditsiini- ja hügieenikulud

736 360

218 023

30%

Õppevahendite ja koolituse kulud

19 116

5 056

26%

Kommunikatsiooni-, kultuuri ja vaba aja sisustamise kulud

34 281

2 447

7%

Eri- ja vormiriietus

112 400

28 844

26%

Muu erivarustus ja materjalid

8 000

2 797

35%

Mitmesugused majanduskulud

112 400

28 093

25%

Sotsiaalabi toetused

2 640

68

3%

Omatulud

135 600

60 197

44%

Käibemaks

1 976 669

482 360

24%

Amortisatsioon

31 100

258 976

833%

Investeeringud

279 464

 

 

Kokku

30 070 383

7 279 877

24%