Justiitsministeeriumi logo

Menüü

Viru vangla eelarve

Jaga
   

Seisuga

31.03.2022

Kontogrupp

Eelarve (€)

Täitmine (€)

Täitmine (%)

Personalikulud

15 558 554

3 474 278

22%

Administreerimiskulud

118 636

31 340

26%

Lühiajalised lähetused

7 881

435

6%

Koolituskulud (s.h.koolituslähetus)

17 678

5 411

31%

Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud

93 258

19 835

21%

RKAS kinnistute, hoonete, ruumide majandamiskulud

7 361 357

1 952 692

27%

Sõidukite majandamiskulud

153 806

31 649

21%

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud

12 414

2 037

16%

Inventari majandamiskulud

90 029

11 461

13%

Toiduained ja toitlustusteenused

269 796

68 280

25%

Meditsiini- ja hügieenikulud

1 096 935

613 468

56%

Õppevahendite ja koolituse kulud

16 326

4 914

30%

Kommunikatsiooni-, kultuuri ja vaba aja sisustamise kulud

25 800

3 608

14%

Eri- ja vormiriietus

79 650

13 708

17%

Muu erivarustus ja materjalid

6 900

258

4%

Mitmesugused majanduskulud

94 600

21 591

23%

Sotsiaalabi toetused

2 640

199

8%

Käibemaks

1 639 315

471 670

29%

Kokku

26 916 653

6 784 421

25%