Justiitsministeeriumi logo

Menüü

Viru vangla eelarve

Jaga
   

Seisuga

31.03.2021

Kontogrupp

Eelarve (euro)

Täitmine (euro)

Täitmine (%)

Personalikulud

12 956 727

3 013 593

23,26%

Administreerimiskulud

154 205

24 878

16,13%

Lühiajalised lähetused

7 681

626

8,15%

Koolituskulud (s.h.koolituslähetus)

19 127

1 667

8,71%

Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud

93 758

20 494

21,86%

RKAS kinnistute, hoonete, ruumide majandamiskulud

7 419 522

1 884 152

25,39%

Sõidukite majandamiskulud

140 410

27 337

19,47%

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud

5 100

1 820

35,69%

Inventari majandamiskulud

61 700

20 394

33,05%

Toiduained ja toitlustusteenused

267 527

68 693

25,68%

Meditsiini- ja hügieenikulud

1 013 240

707 838

69,86%

Õppevahendite ja koolituse kulud

2 000

36

1,78%

Kommunikatsiooni-, kultuuri ja vaba aja sisustamise kulud

9 443

17

0,18%

Eri- ja vormiriietus

71 440

14 688

20,56%

Muu erivarustus ja materjalid

11 350

1 912

16,85%

Mitmesugused majanduskulud

16 200

3 715

22,93%

Sotsiaalabi toetused

2 640

430

16,29%

Materjali ja allhanketööd

58 693

14 334

24,42%

Käibemaks

1 651 423

470 238

28,47%