Justiitsministeeriumi logo

Menüü

Vangile ja külastajale

Jaga

COVID-19 tõkestamisega seotud meetmed

Tulenevalt koroonaviiruse leviku kõrgest riskitasemest kehtivad vanglates alates 16. augustist kokkusaamistele tulijatele rangemad nõuded enda nakkusohutuse tõestamiseks.

Klaasiga eraldatud lühiajalisele kokkusaamisele saab tulla külastaja, kes on:
·         COVID-19 vaktsineerimiskuuri läbinud;
·         viimase kuue kuu jooksul koroonaviiruse läbi põdenud;
·         või kes on kuni 72 tundi enne kokkusaamist andnud negatiivse koroonaviiruse testitulemuse, mis on tehtud tervishoiuteenuse osutaja poolt.

Kokkusaamisele tulles tuleb külastajal enda nakkusohutuse tõestamiseks esitada vanglale digitaalne või prinditud tõend kas vaktsineerimise, läbipõdemise või negatiivse testitulemuse kohta. Alla 12-aastased lapsed tõendit esitama ei pea.

Erinevalt klaasiga eraldatud lühiajalisest kokkusaamisest puutuvad pikaajalistel kokkusaamistel vang ja külastaja füüsiliselt kokku, mistõttu on nakkuse leviku oht vanglas kõrgem. Sellest tulenevalt võimaldatakse klaasita ning pikaajalisele kokkusaamistele tulla külastajal, kes on:
·         COVID-19 vaktsineerimiskuuri läbinud;
·         viimase kuue kuu jooksul koroonaviiruse läbi põdenud;
·         või kes esitab vanglale arstitõend selle kohta, et vaktsineerimine ei ole tervise tõttu talle lubatud. Sellisel juhul peab külastaja esitama lisaks tõendi negatiivse koroonaviiruse testitulemuse kohta, mis on tehtud tervishoiuteenuse osutaja poolt kuni 72 tundi enne kokkusaamist.

Kokkusaamisele tulles tuleb külastajal enda nakkusohutuse tõestamiseks esitada vanglale digitaalne või prinditud tõend kas vaktsineerimise, läbipõdemise või negatiivse testitulemuse koos arstitõendiga vaktsineerimise vastunäidustuse kohta. Alla 12-aastased lapsed tõendit esitama ei pea.

Tõendi saab külastaja luua endale digilugu.ee portaalist. Täpsem juhend tõendi ja selle esitamise kohta on kättesaadav leheküljelt kriis.ee.


Kinnipeetavate lähedased saavad kokkusaamistele registreerumise kohta infot küsida:
Viru vanglas telefonil 663 7900
Vangis viibiva lähedase kohta info saamiseks palume saata digiallkirjastatud vormil küsimus vastava vangla aadressile: viruv.info@just.eetalv.info@just.eetartu.vangla@just.ee.
Lähedastele jagatakse infot tingimusel, et vang on andnud selleks oma nõusoleku. Kui vangla on tuvastanud küsija isiku ning saanud vangilt nõusoleku enda terviseandmeid lähedasele jagada, vastab vangla vangi tervist puudutavatele küsimustele hiljemalt järgmise tööpäeva lõpuks.