Justiitsministeeriumi logo

Menüü

Vangile ja külastajale

Jaga

Seoses koroonaviiruse nakkusohuga ja vajadusega tõkestada viiruse levikut vanglatesse piirab Viru Vangla kokkusaamisi. Klaasiga eraldatud lühiajalised kokkusaamised on lubatud kinnises vanglas paiknevatele vangidele seaduses sätestatud minimaalsel tasemel, st üks kord kuus (Vangistusseadus § 24 lg 1). Uusi pikaajalisi kokkusaamisi ei registreerita.
Vangla jälgib pidevalt viirusohu olukorda ning teeb kohtumiste võimalike muudatuste osas otsuse jooksvalt.
Kokkusaamise piirangud ei kehti Vangistusseaduse § 26 nimetatud isikutele, st kinnipeetava kaitsjale, advokaadist esindajale, vaimulikule, oma riigi konsulaartöötajale ning tõestamistoimingu tegemiseks notarile.

Kõik vangla isiku- ja transpordipääsla kaudu sisenejad kontrollitakse puutevaba termomeetriga ning palaviku kahtluse korral ja köha või muude viirusnakkuse sümptomite korral isikut vanglasse ei lubata. Vanglasse sisenemisel väljastatakse külalistele ning ametiisikutele kaitsemaskid ning nende korrektne kandmine vangla territooriumil viibides on kohustuslik.