Justiitsministeeriumi logo

Menüü

Viru vangla vanglakomisjon

Jaga

Vanglakomisjoni e-post

Viru Vangla vanglakomisjoni kuuluvad:

Paul Paas – Jõhvi Vallavolikogu esindaja, Viru vangla vanglakomisjoni esimees
Diana Tandru
Krista Paal – Eesti Juristide Liit esindaja
Tauno Toompuu – Eesti Kirikute Nõukogu esindaja
Tessi Ilustrumm – Lastekaitsespetsialisti esindaja