Justiitsministeeriumi logo

Menüü

Kokkusaamised

Jaga

Seoses Covid-19 haigust põhjustava koroonaviiruse leviku ja sellest tingitud nakatumise ohu tõusuga Eestis peatatakse alates 27. augustist ajutiselt uute pikaajaliste kokkusaamiste registreerimine ning lühiajaliste osas registreeritakse kokkusaamised, mille taotlused on esitatud kuni 26. augustini (k.a). Muudatus ei puuduta kokkusaamisi VangS §-s 26 nimetatud isikutega, vanglas tööülesandeid täitvaid ametiisikuid ja vabatahtlikke, väljasõite ja väljaviimisi, eelkoolitust, perekonnaseisu toiminguid (abielu registreerimised, avalduste esitamised toimuvad). Kõik kokkusaamised, mis on juba registreeritud toimuvad graafiku alusel kuni uute korraldusteni (Tartu Vangla direktori 27.08.2020 kk nr 1-1/105). Kokkusaamisele tulles on pääsla ooteruumis käte desinfitseerimine kohustuslik. Soovi korral väljastatakse Teile kaitsemask. Palume kokkusaamisele mitte hilineda. Pikaajalisele kokkusaamisele tulles palume kaasa võtta ainult hädavajalikud esemed.

Lühiajaline kokkusaamine

Pikaajaline kokkusaamine

Kinnipeetava kokkusaamine advokaadi või muu lepingulise esindajaga