Justiitsministeeriumi logo

Menüü

Kokkusaamised

Jaga

Alates 18. maist on vanglates taastatud lühiajalised kokkusaamised ja samuti saab end registreerida juunis toimuvatele pikaajalistele kokkusaamistele. Kohtumised lähedastega on esialgu lubatud klaasist vaheseinaga eraldatud ruumis neile vangidele, kes ei ole nakkuskahtluse tõttu paigutatud isolatsiooniosakonda. Lühiajalisele kokkusaamisele saab korraga tulla ühe kinni peetava isiku juurde kuni 2 külastajat, kui need 2 külastajat on ühe leibkonna liikmed, siis võib vanglaga kokkuleppel kaasa võtta ka sama leibkonna alaealisi lapsi. Kokkusaamisele tulles palume pääsla ooteruumis pidada kinni riigis kehtestatud 2+2 reeglist. Käte desinfitseerimine pääsla ooteruumis on kohustuslik. Soovi korral väljastatakse Teile kaitsemask. Palume kokkusaamisele mitte hilineda. Pikaajalisele kokkusaamisele tulles palume kaasa võtta ainult hädavajalikud esemed.

Lühiajaline kokkusaamine

Pikaajaline kokkusaamine

Kinnipeetava kokkusaamine advokaadi või muu lepingulise esindajaga