Justiitsministeeriumi logo

Menüü

Kokkusaamised

Jaga

7.-9.juuli 2021 Tartu vanglas lühiajalisi kokkusaamisi ei toimu.

Alates 3. maist toimuvad vanglates lühi- ja pikaajalised kokkusaamised tavapärase korra järgi.

Kinnipeetavate lähedased saavad kokkusaamistele registreerumise kohta infot küsida:
Tallinna vanglas telefonil 612 7539
Tartu vanglas telefonil 750 0839
Viru vanglas telefonil 663 7900

Kokkusaamisele tulles on pääsla ooteruumis käte desinfitseerimine kohustuslik. Soovi korral väljastatakse Teile kaitsemask. Palume kokkusaamisele mitte hilineda. Pikaajalisele kokkusaamisele tulles palume kaasa võtta ainult hädavajalikud esemed.

Lühiajaline kokkusaamine

Pikaajaline kokkusaamine

Kinnipeetava kokkusaamine advokaadi või muu lepingulise esindajaga