Justiitsministeeriumi logo

Menüü

Kokkusaamised

Jaga

Seoses koroonaviiruse nakkusohuga ja vajadusega tõkestada viiruse levikut vanglatesse ning sellega seoses Vabariigi Valituse poolt väljakuulutatud eriolukorraga tühistatakse alates 14.03.2020 (k.a) kõik kokkusaamised ning külastused. Olukorra muutustest infot uuendatakse jooksvalt.

Kokkusaamise piirangud ei kehti vangistusseaduse § 26 nimetatud isikutele, st kinnipeetava kaitsjale, advokaadist esindajale, vaimulikule, oma riigi konsulaartöötajale ning tõestamistoimingu tegemiseks notarile.

Isikud, kes soovivad kokkusaamisele tulla, kuid on hiljuti reisinud Terviseameti poolt välja toodud koroonaviiruse riskipiirkonnas (Hiina ja Põhja-Itaalia, eriti Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna ja Piedmont piirkonda, Iraani, Jaapani, Singapuri, Lõuna-Koreasse), ei ole lubatud kokkusaamisele tulla vähemalt 14 päeva jooksul peale reisilt naasmist.

Lühiajaline kokkusaamine

Pikaajaline kokkusaamine

Kinnipeetava kokkusaamine advokaadi või muu lepingulise esindajaga