Justiitsministeeriumi logo

Menüü

Komitee aruanded

Jaga

Euroopa Nõukogu liikmesriigina on Eesti ühinenud piinamise ja ebainimliku või alandava kohtlemise või karistamise tõkestamise Euroopa konventsiooniga. Konventsiooni raames tegutseb piinamise ja ebainimliku või alandava kohtlemise või karistamise tõkestamise Euroopa komitee (Committee for the Prevention of Torture – CPT), mis teeb kõigisse liikmesriikidesse nii korralisi kui ka erakorralisi visiite, et kontrollida riigi kinnipidamisasutuste, sh vanglate olukorda, ning seda, kuidas nende tingimused vastavad konventsioonile. Komitee on Eestit külastanud viis korda: 1997., 1999., 2003., 2007. ja 2012. aastal. Aruanded koos vabariigi valitsuse vastustega neile on avalikustatud ja nendega on võimalik tutvuda CPT kodulehel.