Justiitsministeeriumi logo

Menüü

Vanglateenistuse koosseisuliste ametikohtade arv

Jaga

1. märts 2019

  Vanglate osakond Tallinna vangla Viru vangla Tartu vangla Kokku
Juhtkond 5 4 4 3 16
Vangistus ja julgeolek 7 335 286 256 884
Sotsiaalne rehabilitatsioon 4 40,75 25 30,5 100,25
Kriminaalhooldus 2 77 70 42 191
Tervishoid 1 36,25 28,5 30 95,75
Administratiivtöö (juristid, personali-, finants-, majandus- ja kantseleitöö) 11 56,1 40,3 44,3 151,7
Töölised   16 21 18,3 55,3
Kokku 30 565,1 474,8 424,1 1494