Justiitsministeeriumi logo

Menüü

Vanglateenistuse koosseisuliste ametikohtade arv

Jaga

1. november 2019

 

Vanglate osakond

Tallinna vangla

Viru 
vangla

Tartu vangla

Kokku

Juhtkond

5

4

4

3

16

Vangistus ja julgeolek

7

331

288

256

882

Sotsiaalne rehabilitatsioon

4

40,75

24

30,5

99,25

Kriminaalhooldus

2

76

69

42

189

Tervishoid

1

36,25

28,5

30

95,75

Administratiivtöö (juristid, personali-, finants-, majandus- ja kantseleitöö)

11

56,1

43,3

44,3

154,7

Töölised

 

16

21

18,3

55,3

Kokku

30

560,1

477,8

424,1

1492