Justiitsministeeriumi logo

Menüü

Vanglateenistuse koosseisuliste ametikohtade arv

Jaga
Töötajaskond arvudes, 01.09.2020 seisuga        
  Vanglate osakond Tallinna Vangla Viru Vangla Tartu Vangla Kokku
Juhtkond 5 4 4 3 16
Vangistus ja julgeolek 7 331 288 257 883
Sotsiaalne rehabilitatsioon 4 36,25 23 29,5 92,75
Kriminaalhooldus 2 74 69 42 187
Tervishoid 1 37,25 28,5 31 97,75
Administratiivtöö (juristid, personali-, finants-, majandus- ja kantseleitöö) 11 55,1 43,3 42,3 151,7
Töölised   16 21 16 53
Kokku 30 553,6 476,8 420,8 1481,2