Justiitsministeeriumi logo

Menüü

Vanglateenistuse ametikohtade arv

Jaga
  Vanglate osakond Tallinna vangla Viru vangla Tartu vangla Kokku
Juhtkond 5 4 4 3 16
Vangistus ja julgeolek 7 334 286 255 882
Sotsiaalne rehabilitatsioon 4 39,75 32 29,5 105,25
Kriminaalhooldus 2 79,5 64 42 187,5
Tervishoid 1 40,75 27,5 30 99,25
Administratiivtöö (juristid, personali-, finants-, majandus- ja kantseleitöö) 11 57,8 42 43 153,8
Töölised   15 20 18,3 53,3
Kokku 30 570,8 475,5 420,8 1497,1