Justiitsministeeriumi logo

Menüü

Vanglateenistujate ametnike ja töötajate arv

Jaga

Seisuga 01.04.2023 (taandatud täistööajale)

 

 

 

 

Vanglate osakond

Tallinna Vangla

Viru Vangla

Tartu Vangla

Kokku

Juhtkond

5

3

2

2

13

Vangistus ja julgeolek

10

225,72

200,2

191,25

627,17

Sotsiaalne rehabilitatsioon

3

25,5

16,4

24,85

69,75

Kriminaalhooldus

2

125,15

24

0

151,15

Tervishoid

1

22,35

22,09

31,28

76,72

Administratiivtöö (juristid, personali-, finants-, majandus- ja kantseleitöö, töötajad)

8

3

144,1

3,8

157,9

Kokku

29

404,72

408,79

253,18

1095,69