Justiitsministeeriumi logo

Menüü

Vanglateenistujate ametnike ja töötajate arv

Jaga
Vanglateenistuse ametnike ja töötajate arv 01.02.2021 (taandatud täistööajale)
  Vanglate osakond Tallinna Vangla Viru Vangla Tartu Vangla Kokku
Juhtkond 5 4 4 3 16
Vangistus ja julgeolek 5 215,17 195,9 200,25 616,32
Sotsiaalne rehabilitatsioon 3 28 11,75 24,3 67,05
Kriminaalhooldus 2 69,5 52,75 31,2 155,45
Tervishoid 1 25,5 21,85 32,05 80,4
Administratiivtöö (juristid, personali-, finants-, majandus- ja kantseleitöö, töötajad) 11 56,3 54,1 53,85 175,25
Kokku 27 398,47 340,35 344,65 1110,47