Justiitsministeeriumi logo

Menüü

Vanglateenistujate ametnike ja töötajate arv

Jaga
Seisuga 01.10.2021 (taandatud täistööajale)      
  Vanglate osakond Tallinna Vangla Viru Vangla Tartu Vangla Kokku
Juhtkond 5 4 4 2 16
Vangistus ja julgeolek 5 212,34 201,15 195,9 616,32
Sotsiaalne rehabilitatsioon 3 26,8 11,55 22,6 67,05
Kriminaalhooldus 2 61 54,45 28,1 155,45
Tervishoid 1 20,5 19,99 31,73 80,4
Administratiivtöö (juristid, personali-, finants-, majandus- ja kantseleitöö, töötajad) 8 51 55,3 51,3 165,6
Kokku 24 375,64 346,44 331,63 1077,71