Justiitsministeeriumi logo

Menüü

Vangistuse kulud

Jaga

Vanglateenistuse 2022. aasta täpsustatud eelarve on 76 987 072 eurot, sh personalikulu 37 601 053 eurot ja majandamiskulu 8 419 384 eurot.

Kulu liik

 Summa (eurot)

Personalikulud

37 601 053

Kinnistute ülalpidamine

25 730 727

Majandamiskulud

8 419 384

Lisaeelarve

5 070 190

Amortisatsioon

87 500

Investeeringud

70 218

Sotsiaaltoetused

8 000

Kokku

76 987 072

 

 

Ühe vangi ülalpidamiskulu kuus on keskmiselt 2812 eurot.

Iga kriminaalhooldusaluse kohta kulub keskmiselt 103 eurot kuus.