Justiitsministeeriumi logo

Menüü

Vangistuse kulud

Jaga

Vanglateenistuse 2019. aasta kogueelarve on 64 888 343 eurot, sh personalikulu 33 801 386 eurot ja
majandamiskulu 5 824 859 eurot.

Kulu liik Summa (eurot)
Personalikulud 33 801 386
Kinnistute ülalpidamine 24 979 798
Majandamiskulud 5 824 859
Amortisatsioon 192 300
Investeeringud 67 000
Sotsiaaltoetused 23 000
Kokku 64 888 343

Ühe vangi ülalpidamiskulu kuus on keskmiselt 1934 eurot.

Iga kriminaalhooldusaluse kohta kulub keskmiselt 75,2 eurot kuus.