Justiitsministeeriumi logo

Menüü

Vangistuse kulud

Jaga

Vanglateenistuse 2022. aasta kogueelarve on 70 399 996 eurot, sh personalikulu 37 652 245 eurot ja majandamiskulu 6 854 524 eurot.

Kulu liik

 Summa (eurot)

Personalikulud

37 652 245

Kinnistute ülalpidamine

25 730 727

Majandamiskulud

6 854 524

Amortisatsioon

87 500

Investeeringud

67 000

Sotsiaaltoetused

8 000

Kokku

70 399 996

 

 

Ühe vangi ülalpidamiskulu kuus on keskmiselt 2482 eurot.

Iga kriminaalhooldusaluse kohta kulub keskmiselt 101 eurot kuus.