Justiitsministeeriumi logo

Menüü

Vangistuse kulud

Jaga

Vanglateenistuse 2018. aasta kogueelarve on 53 604 395 eurot, sh personalikulu 32 247 469 eurot ja majandamiskulu 21 356 926 eurot.

Kulu liik

 Summa (eurot)

 Tööjõukulu

32 247 469

 Kinnistute ülalpidamine

16 531 043

 Toitlustamine

1 135 077

 Meditsiin ja hügieen

933 032

 Muud (majandus)kulud

2 757 774

 Kokku

53 604 395

Ühe vangi ülalpidamiskulu kuus on 1597 eurot, sh toiduainete maksumus ilma tööjõu- ja muude kõrvalkuludeta 1,2 eurot päevas.

Iga kriminaalhooldusaluse kohta kulub keskmiselt 77,6 eurot kuus.