Justiitsministeeriumi logo

Menüü

Vangistuse kulud

Jaga

Vanglateenistuse 2020. aasta kogueelarve on 67 058 404 eurot, sh personalikulu 34 818 277 eurot ja majandamiskulu 6 965 989 eurot.

Kulu liik Summa (eurot)
Personalikulud 34 818 277
Kinnistute ülalpidamine 25 077 138
Majandamiskulud 6 965 989
Amortisatsioon 122 000
Investeeringud 67 000
Sotsiaaltoetused 8000
Kokku 67 058 404

Ühe vangi ülalpidamiskulu kuus on keskmiselt 2089 eurot.

Iga kriminaalhooldusaluse kohta kulub keskmiselt 140 eurot kuus.