Justiitsministeeriumi logo

Menüü

Uudised ja arvud

Jaga

COVID-19 tõkestamisega seotud meetmed

Tulenevalt koroonaviiruse leviku kõrgest riskitasemest kehtivad vanglates alates 16. augustist kokkusaamistele tulijatele rangemad nõuded enda nakkusohutuse tõestamiseks. Palume kõigil vanglasse kokkusaamistele tulles tutvuda kehtivate lühiajalise ja pikaajalise kokkusaamiste reeglitega. 

Kinnipeetavate lähedased saavad kokkusaamistele registreerumise kohta infot küsida:
Tallinna vanglas telefonil 612 7539
Tartu vanglas telefonil 750 0839
Viru vanglas telefonil 663 7900

Vangis viibiva lähedase kohta info saamiseks palume saata digiallkirjastatud vormil küsimus vastava vangla aadressile: viruv.info@just.eetalv.info@just.eetartu.vangla@just.ee.

Lähedastele jagatakse infot tingimusel, et vang on andnud selleks oma nõusoleku. Kui vangla on tuvastanud küsija isiku ning saanud vangilt nõusoleku enda terviseandmeid lähedasele jagada, vastab vangla vangi tervist puudutavatele küsimustele hiljemalt järgmise tööpäeva lõpuks.

Vangide ja kriminaalhooldusaluste arv

18.10.2021

 

Tallinna vangla

Tartu vangla

Viru vangla

Politsei arestimajad

Kokku

 Süüdimõistetuid

568

666

575

0

1809

 Vahistatuid

244

100

81

19

444

 Vange kokku

812

766

656

19

2253

    sealhulgas:

 

 

 

 

 

    alaealisi

0

0

3

 

3

    naisi

90

2

3

 

95

    eluaegseid

3

16

19

 

38

    avavangla vange

66

39

26

 

131

 

 

 

 

 

 

 Kriminaalhooldusaluseid

1958

894

949

 

3801

    sealhulgas:

       

 

    vanglast enne tähtaega vabastatuid

254

82

89

 

425

    üldkasulikule tööle määratuid

541

159

251

 

951

    elektroonilise valve alla määratuid

84

20

28

 

132