Justiitsministeeriumi logo

Menüü

Uudised ja arvud

Jaga

Lühi- ja pikaajalised kokkusaamised toimuvad vanglates tavapärase korra järgi.

Kinnipeetavate lähedased saavad kokkusaamistele registreerumise kohta infot küsida:
Tallinna vanglas telefonil 612 7539
Tartu vanglas telefonil 750 0839
Viru vanglas telefonil 663 7900

Vangis viibiva lähedase kohta info saamiseks palume saata digiallkirjastatud vormil küsimus vastava vangla aadressile: viruv.info@just.eetalv.info@just.eetartu.vangla@just.ee.

Lähedastele jagatakse infot tingimusel, et vang on andnud selleks oma nõusoleku. Kui vangla on tuvastanud küsija isiku ning saanud vangilt nõusoleku enda terviseandmeid lähedasele jagada, vastab vangla vangi tervist puudutavatele küsimustele hiljemalt järgmise tööpäeva lõpuks.

Vangide ja kriminaalhooldusaluste arv

26.07.2021

 

Tallinna vangla

Tartu vangla

Viru vangla

Politsei arestimajad

Kokku

 Süüdimõistetuid

585

656

577

0

1818

 Vahistatuid

249

101

89

4

443

 Vange kokku

834

757

666

4

2261

    sealhulgas:

 

 

 

 

 

    alaealisi

0

1

4

 

5

    naisi

86

2

1

 

89

    eluaegseid

3

16

19

 

38

    avavangla vange

63

33

30

 

126

 

 

 

 

 

 

 Kriminaalhooldusaluseid

2017

936

993

 

3946

    sealhulgas:

       

 

    vanglast enne tähtaega vabastatuid

261

100

102

 

463

    üldkasulikule tööle määratuid

574

152

245

 

971

    elektroonilise valve alla määratuid

92

26

30

 

148