Justiitsministeeriumi logo

Menüü

Uudised ja arvud

Jaga

COVID-19 tõkestamisega seotud meetmed

Tulenevalt koroonaviiruse leviku kõrgest riskitasemest kehtivad vanglates kokkusaamistele tulijatele rangemad nõuded enda nakkusohutuse tõestamiseks. Palume kõigil vanglasse kokkusaamistele tulles tutvuda kehtivate lühiajalise ja pikaajalise kokkusaamiste reeglitega. 

Kinnipeetavate lähedased saavad kokkusaamistele registreerumise kohta infot küsida:
Tallinna vanglas telefonil 612 7539
Tartu vanglas telefonil 750 0839
Viru vanglas telefonil 663 7900

Vangis viibiva lähedase kohta info saamiseks palume saata digiallkirjastatud vormil küsimus vastava vangla aadressile: viruv.info@just.eetalv.info@just.eetartu.vangla@just.ee.

Lähedastele jagatakse infot tingimusel, et vang on andnud selleks oma nõusoleku. Kui vangla on tuvastanud küsija isiku ning saanud vangilt nõusoleku enda terviseandmeid lähedasele jagada, vastab vangla vangi tervist puudutavatele küsimustele hiljemalt järgmise tööpäeva lõpuks.

Vangide ja kriminaalhooldusaluste arv

29.11.2021

 

Tallinna vangla

Tartu vangla

Viru vangla

Politsei arestimajad

Kokku

 Süüdimõistetuid

599

654

565

1

1819

 Vahistatuid

230

85

82

12

409

 Vange kokku

829

739

647

13

2228

    sealhulgas:

 

 

 

 

 

    alaealisi

0

0

3

 

3

    naisi

96

2

2

 

100

    eluaegseid

3

16

19

 

38

    avavangla vange

75

40

54

 

169

 

 

 

 

 

 

 Kriminaalhooldusaluseid

1999

882

932

 

3813

    sealhulgas:

       

 

    vanglast enne tähtaega vabastatuid

253

80

89

 

422

    üldkasulikule tööle määratuid

575

152

237

 

964

    elektroonilise valve alla määratuid

86

22

31

 

139