Justiitsministeeriumi logo

Menüü

Uudised ja arvud

Jaga

Kuigi vangidele võimaldatakse lähedastele vähemalt kaks korda nädalas ise helistada, saab vanglate infotelefonidelt küsida juhiseid, kuidas saada teavet vangis viibiva lähedase kohta.

Viru vanglast saab infot küsida ööpäevaringselt infotelefonil 663 7900.
Tallinna ja Tartu vangla kohta on võimalik infot küsida tööpäeva sees:

Tallinna vangla 612 7539
Tartu vangla 750 0806

Kuna telefoni teel ei ole võimalik tuvastada helistaja isikut, siis palume vangis viibiva lähedase terviseseisundi kohta saata küsimus digiallkirjastatud vormis vastava vangla aadressile:  viruv.info@just.ee, talv.info@just.ee, tartu.vangla@just.ee.

Lähedastele jagatakse infot tingimusel, et vang on andnud selleks oma nõusoleku. Kui vangla on tuvastanud küsija isiku ning saanud vangilt nõusoleku enda terviseandmeid lähedasele jagada, vastab vangla vangi tervist puudutavatele küsimustele hiljemalt järgmise tööpäeva lõpuks.

Piirangutest vanglates

Viiruse leviku ohu tõttu on kõikides Eesti vanglates peatatud pikaajalised kokkusaamised. Tallinna ja Tartu vanglates toimuvad lühiajalised kokkusaamised vaid klaasiga eraldatud ruumis. Kokkusaamised vanglate avaosakondades toimuvad.

Viru vanglas toimuvad klaasiga eraldatud ruumides lühiajalised kokkusaamised vaid kaitsja, advokaadist esindaja, vaimuliku, notari ning konsulaartöötajaga.

 

Vangide ja kriminaalhooldusaluste arv

30. november

 

Tallinna vangla

Tartu vangla

Viru vangla

Politsei arestimajad

Kokku

 Süüdimõistetuid

600

712

592

0

1904

 Vahistatuid

300

105

82

29

516

 Vange kokku

900

817

674

29

2420

    sealhulgas:

 

 

 

 

 

    alaealisi

0

1

4

 

5

    naisi

94

5

1

 

100

    eluaegseid

2

19

18

 

39

    avavangla vange

70

36

28

 

134

 

 

 

 

 

 

 Kriminaalhooldusaluseid

1921

912

1027

 

3860

    sealhulgas:

       

 

    vanglast enne tähtaega vabastatuid

261

94

126

 

481

    üldkasulikule tööle määratuid

488

145

281

 

914

    elektroonilise valve alla määratuid

97

27

32

 

156