Justiitsministeeriumi logo

Menüü

Uudised ja arvud

Jaga

Alates 27. augustist on vanglates ajutiselt peatatud pikaajaliste ja lühiajaliste kokkusaamiste registreerimised. Muudatus ei puuduta juba septembrikuusse planeeritud kokkusaamisi. Kõik registreeritud kokkusaamised toimuvad plaanipäraselt. Peamiselt puudutab ajutine otsus oktoobrisse kavandatavaid kokkusaamisi. Vanglad jälgivad pidevalt koroonaviiruse levikut ning teevad otsuseid kokkusaamiste registreerimise osas jooksvalt.

Kokkusaamiste kohta saab rohkem infot küsida:
Tallinna Vangla 612 7539
Tartu Vangla 750 0806
Viru Vangla 663 7900

Kokkusaamise piirangud ei kehti vangistusseaduse § 26 nimetatud isikutele, st kinnipeetava kaitsjale, advokaadist esindajale, vaimulikule, oma riigi konsulaartöötajale ning tõestamistoimingu tegemiseks notarile.

Vangidel ei ole Eestis koroonaviirust tuvastatud.

Vangide ja kriminaalhooldusaluste arv


21. september

 

Tallinna vangla

Tartu vangla

Viru vangla

Politsei arestimajad

Kokku

 Süüdimõistetuid

595

694

615

1

1905

 Vahistatuid

276

109

80

22

487

 Vange kokku

871

803

695

23

2392

    sealhulgas:

 

 

 

 

 

    alaealisi

0

0

6

 

6

    naisi

99

7

1

 

107

    eluaegseid

1

20

18

 

39

    avavangla vange

88

37

36

 

161

 

 

 

 

 

 

 Kriminaalhooldusaluseid

1860

914

1071

 

3845

    sealhulgas:

       

 

    vanglast enne tähtaega vabastatuid

255

89

130

 

474

    üldkasulikule tööle määratuid

480

151

296

 

927

    elektroonilise valve alla määratuid

90

24

32

 

146