Justiitsministeeriumi logo

Menüü

Uudised ja arvud

Jaga

Kuigi vangidele võimaldatakse lähedastele vähemalt kaks korda nädalas ise helistada, saab vanglate infotelefonidelt küsida juhiseid, kuidas saada teavet vangis viibiva lähedase kohta.

Viru vanglast saab infot küsida telefonil 663 7900,

Tallinna vanglas telefonil 612 7539,
Tartu vanglas telefonil 750 0806.

Kuna telefoni teel ei ole võimalik tuvastada helistaja isikut, siis palume vangis viibiva lähedase terviseseisundi kohta saata küsimus digiallkirjastatud vormis vastava vangla aadressile: viruv.info@just.ee, talv.info@just.ee, tartu.vangla@just.ee.

Lähedastele jagatakse infot tingimusel, et vang on andnud selleks oma nõusoleku. Kui vangla on tuvastanud küsija isiku ning saanud vangilt nõusoleku enda terviseandmeid lähedasele jagada, vastab vangla vangi tervist puudutavatele küsimustele hiljemalt järgmise tööpäeva lõpuks.

Piirangutest vanglates

Viiruse leviku ohu tõttu on kõikides Eesti vanglates peatatud pikaajalised kokkusaamised. Lühiajalised kokkusaamised toimuvad kõikides vanglates vaid klaasiga eraldatud ruumis. Samuti toimuvad kokkusaamised vanglate avaosakondades.

Kokkusaamiste piirangud ei puuduta kohtumisi vangi kaitsja, advokaadist esindaja, vaimuliku, notari ning konsulaartöötajaga.

Vangide ja kriminaalhooldusaluste arv

12. aprill

 

Tallinna vangla

Tartu vangla

Viru vangla

Politsei arestimajad

Kokku

 Süüdimõistetuid

581

675

599

0

1855

 Vahistatuid

254

103

83

9

449

 Vange kokku

835

778

682

9

2304

    sealhulgas:

 

 

 

 

 

    alaealisi

0

0

3

 

3

    naisi

82

6

1

 

89

    eluaegseid

3

17

19

 

39

    avavangla vange

65

31

32

 

128

 

 

 

 

 

 

 Kriminaalhooldusaluseid

2018

928

1012

 

3958

    sealhulgas:

       

 

    vanglast enne tähtaega vabastatuid

281

83

120

 

484

    üldkasulikule tööle määratuid

541

158

258

 

957

    elektroonilise valve alla määratuid

108

16

30

 

154