Justiitsministeeriumi logo

Menüü

Muudatused seoses eriolukorraga riigis

Jaga

Alates 14. märtsist vanglates kokkusaamisi ei toimu ning 16. märtsist on kasutusel täiendavad liikumispiirangud. Samuti ei võta vanglad vastu isiklikult kohale toodud pakke. Lisainfot vanglate ja kriminaalhoolduse töökorralduse kohta eriolukorra ajal saab küsida infotelefonilt 620 8292. Pressipäringutele vastab vanglate pressiesindaja telefonil 508 2589 või aadressil vanglapress@just.ee.

Seoses koroonaviiruse nakkusohuga ja vajadusega tõkestada viiruse levikut vanglatesse ei toimu alates 14. märtsist kokkusaamisi ja 16. märtsist on täiendavad liikumispiirangud. Vange hoitakse reeglina oma kambrites ööpäevaringselt. Vangidel on jätkuvalt võimalik kohtuda kaitsjate, advokaatide, konsulaaresindajate ja vaimulikega. Samuti on neil võimalik kaitsjate, advokaatide ja riigiasutuste esindajatega suhelda telefoni teel. Isiklikke telefonikõnesid on võimalik pidada vähemalt üks kord nädalas.

Vanglad ei võta vastu isiklikult kohale toodud pakke. Vastu võetakse vaid posti teel saadetud pakid.

Kriminaalhooldusametnikud annavad kriminaalhooldusalustele töökorralduse muudatustest teada individuaalselt. Kui kriminaalhooldusametnik pole muudatustest teavitanud, toimuvad kokkulepitud kohtumised plaanipäraselt.

Vanglates ei ole tuvastatud ühtegi nakatunut. Praeguses olukorras rakendame ettevaatusabinõusid, et vältida viiruse jõudmist vanglatesse. Vangla jälgib pidevalt viirusohu olukorda ning teeb piirangute muutmise osas otsuseid jooksvalt. 


 Vangide ja kriminaalhooldusaluste arv

23. märts

 

Tallinna vangla

Viru vangla

Tartu vangla

Politsei arestimajad

Kokku

 Süüdimõistetuid

566

664

777

1

2008

 Vahistatuid

262

80

82

38

462

 Vange kokku

828

744

859

39

2470

    sealhulgas:

 

 

 

 

 

    alaealisi

0

10

0

 

10

    naisi

95

4

4

 

103

    eluaegseid

0

18

22

 

40

    avavangla vange

85

26

42

 

153

 

 

 

 

 

 

 Kriminaalhooldusaluseid

1937

1146

1043

 

4126

    sealhulgas:

       

 

    vanglast enne tähtaega vabastatuid

272

151

94

 

517

    üldkasulikule tööle määratuid

545

300

164

 

1009

    elektroonilise valve alla määratuid

72

45

26

 

143