Justiitsministeeriumi logo

Menüü

Uudised ja arvud

Jaga

COVID-19 tõkestamisega seotud meetmed

Tulenevalt koroonaviiruse leviku kõrgest riskitasemest kehtivad vanglates alates 16. augustist kokkusaamistele tulijatele rangemad nõuded enda nakkusohutuse tõestamiseks. Palume kõigil vanglasse kokkusaamistele tulles tutvuda kehtivate lühiajalise ja pikaajalise kokkusaamiste reeglitega. 

Kinnipeetavate lähedased saavad kokkusaamistele registreerumise kohta infot küsida:
Tallinna vanglas telefonil 612 7539
Tartu vanglas telefonil 750 0839
Viru vanglas telefonil 663 7900

Vangis viibiva lähedase kohta info saamiseks palume saata digiallkirjastatud vormil küsimus vastava vangla aadressile: viruv.info@just.eetalv.info@just.eetartu.vangla@just.ee.

Lähedastele jagatakse infot tingimusel, et vang on andnud selleks oma nõusoleku. Kui vangla on tuvastanud küsija isiku ning saanud vangilt nõusoleku enda terviseandmeid lähedasele jagada, vastab vangla vangi tervist puudutavatele küsimustele hiljemalt järgmise tööpäeva lõpuks.

Vangide ja kriminaalhooldusaluste arv

20.09.2021

 

Tallinna vangla

Tartu vangla

Viru vangla

Politsei arestimajad

Kokku

 

 Süüdimõistetuid

561

661

583

0

1805

 

 Vahistatuid

238

108

84

5

435

 

 Vange kokku

799

769

667

5

2240

 

    sealhulgas:

 

 

 

 

 

 

    alaealisi

0

0

3

 

3

 

    naisi

83

5

2

 

90

 

    eluaegseid

3

16

19

 

38

 

    avavangla vange

67

46

35

 

148

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kriminaalhooldusaluseid

1931

863

928

 

3722

 

    sealhulgas:

       

 

 

    vanglast enne tähtaega vabastatuid

245

85

89

 

419

 

    üldkasulikule tööle määratuid

518

132

227

 

877

 

    elektroonilise valve alla määratuid

87

18

26

 

131