Justiitsministeeriumi logo

Menüü

Uudised ja arvud

Jaga

Vangide ja kriminaalhooldusaluste arv
10. august

 

Tallinna vangla

Viru vangla

Tartu vangla

Politsei arestimajad

Kokku

 

 Süüdimõistetuid

558

630

722

0

1910

 

 Vahistatuid

280

81

104

20

485

 

 Vange kokku

838

711

826

20

2395

 

    sealhulgas:

 

 

 

 

 

 

    alaealisi

0

8

0

 

8

 

    naisi

90

2

6

 

98

 

    eluaegseid

0

19

21

 

40

 

    avavangla vange

93

32

44

 

169

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kriminaalhooldusaluseid

1902

1140

974

 

4016

 

    sealhulgas:

       

 

 

    vanglast enne tähtaega vabastatuid

258

134

93

 

485

 

    üldkasulikule tööle määratuid

500

336

176

 

1012

 

    elektroonilise valve alla määratuid

87

32

24

 

143