Justiitsministeeriumi logo

Menüü

Tavatööle üleminek

Jaga

25. maist taasavati AS Eesti Vanglatööstus, kus vangidel on võimalik töötada kolmes suuremas tootmisharus: õmblus-, puidu- ja metallitsehhis. Töötamisel peetakse kinni distantsi hoidmise põhimõtetest ning vangidele tagatakse isikukaitsevahendite olemasolu. Ka avavangla vangidel on taas lubatud minna tööle väljapoole vangla territooriumi. Samuti on avavangla vangidel lubatud lühiajalised klaasist vaheseinata kohtumised lähedastega.

Avatud on ka vangla kauplus, kus kinnipeetavatel on võimalus osta tooteid nimekirja alusel, mis kehtis enne eriolukorda.

Tavapärase korralduse alusel viiakse läbi ka vangidele mõeldud sotsiaalprogramme, nii nagu tehti seda enne eriolukorda ning vangla territooriumile lubatakse vabatahtlikud, kes neid läbi viivad.

Kõigil vanglasse sisenejatel kontrollitakse jätkuvalt kehatemperatuuri puutevaba termomeetriga.

Alates 19. maist on suletud vanglate kriisitelefon 620 8292. Edaspidi saab küsimuste korral pöörduda iga vangla poole eraldi:

Tallinna vangla üldtelefon 612 7539
Tartu vangla üldtelefon 750 0806
Viru vangla üldtelefon 663 7900

Pressipäringutele vastab vanglate pressiesindaja telefonil 508 2589 või aadressil vanglapress@just.ee.

Eriolukorrast väljumisstrateegia rakendamist alustati vanglates 29. aprillil. Vangidel ei ole Eestis koroonaviirust tuvastatud.