Justiitsministeeriumi logo

Menüü

Tallinna vangla arengulugu

Jaga
 

Tallinna vangla sai alguse aastal 1919, kui Patarei merekindlus muudeti Keskvanglaks. Kuna Patarei ruumid muutusid aastatega kasutuskõlbmatuks, liideti Keskvangla 2003. aastal Magasini tänaval asuva Tallina vanglaga, mis tegutseb aastatel 1944–1949 rajatud sõjavangilaagri territooriumil. 2004. aastal liideti Tallinna vanglaga Maardu vangla. Endises Maardu vanglas asub nüüd Tallinna vangla Maardu üksus, kus osutatakse ka statsionaarset ravi.

***

1996. aastal kinnitati vanglateenistuse arengukava, millega nähti ette ehitada nüüdisaegsed piirkondlikud vanglad Ida-Viru-, Tartu- ja Harjumaal ning uus vanglate haigla. Uusi vanglaid on vaja selleks, et muuta vanglad kohast, kus inimesi lihtsalt teatud aeg kinni hoitakse, kohaks, kus vangidega tehakse sihipärast tööd, et nad vabadusse naastes oskaksid seaduskuulekalt toime tulla. Selline eesmärk sätestati ka riigikogus vastu võetud "Kriminaalpoliitika arengusuundades aastani 2010".

Analüüs aga näitas, et riigi kriminaalpoliitika eesmärke ei ole võimalik saavutada, kui piirduda Tallinna vanglas pelga värskendamisega, sest kinnistu on liiga väike ja asub Tallinna kesklinnas. Sestap otsustati ehitada uus tänapäevane vangla.

Uue vangla asukohta valides kaaluti, kas rajada vangla 1) mõne olemasoleva vangla territooriumile või selle vahetusse lähedusse või 2) hoopis uude piirkonda. Üheks otsustavaks argumendiks piirkonna valikul sai see, et Tallinna vangla on ka eeluurimisvangla. See aga tähendab, et vangla peab asuma kindlasti Tallinnas või Tallinna külje all, et vahistatutega vajalikke eeluurimistoiminguid teha.

Ehkki esialgu kavandati uut vanglat Maardu linna ja riik tegi selleks ka õiguspäraseid ettevalmistusi, jõudsid Riigi Kinnisvara aktsiaselts ja Vopak E.O.S., kelle krundi naabrusse pidi vangla tulema, kokkuleppele, et Vopak E.O.S. hüvitab riigi tehtud kulud ning Riigi Kinnisvara aktsiaselts otsib vanglale uue asukoha.

Sobivaks kohaks valiti Rae vallas Soodevahe külas asuv maa-ala, mille asjus algatas  Rae vallavolikogu 8. juulil 2011 detailplaneeringu. Detailplaneeringu koostamine ja menetlemine võttis ligikaudu aasta ja Rae vallavolikogu kehtestas selle 19. juunil 2012.

Järgmise aasta alguses kuulutas Riigi Kinnisvara AS välja juba projekteerimishanke ning 5. augustil 2013 sõlmiti AS-iga Amhold uue Tallinna vangla ja arestimaja-kinnipidamiskeskuse põhiprojekti koostamise leping. Arhitekt on Indrek Saarepera arhitektuuribüroost Visuaal.

Projekteerimisetapp lõpetati 2015. aasta teisel poolel ja väljastatud on kõik ehitusload. Projekteerimisel pöörati erilist tähelepanu energia- ja keskkonnasäästlikkusele ning turvalisusele. Hooned rajatakse optimaalsete kuludega, ruumikasutus on tõhus ja ülalpidamiskulud väiksed. Konstruktsioonid ja tehnosüsteemid on vastupidavad. Kõrvuti projekteerimise lõpetamisega alustati ka vangla krundil ettevalmistavate töödega, mille käigus tehti novembriks 2015 krundil raadamistööd, puhastati, süvendati ja rajati uusi äravoolukraave.

2015. aasta juuni alguses kuulutas Riigi Kinnisvara AS välja ka ehituse põhitööde hanke. Tähtajaks septembri keskpaigaks esitati viis pakkumust ning edukaks tunnistati kõige soodsama pakkumuse esitanud konsortsium OÜ Fund Ehitus ja AS TREF Nord. Pakkumuse maksumus on 73 899 000 eurot ilma käibemaksuta. Ehitusleping Riigi Kinnisvara AS ja nimetatud konsortsiumi vahel sõlmiti 23. novembril 2015. Sümboolselt tehti seda vanas Tallinna vanglas.

Ehitustegevus kulgeb graafikus, valminud on kõvakattega juurdepääsuteed nii Tallinna linna kui ka Tallinna ringtee poolt, alustatud on ehitiste süvendite kaevamise ja nulltsükli töödega, osa hoonete puhul on jõutud ka korruste karkassi montaaži- ja müüriladumistöödeni. Hoone karp on valmis saanud kinnisest perimeetrist väljapoole jääval generaatorihoonel.

Kui vaadata ehitusprotsessi arengut 2017. aastal, siis suve lõpuks on lõppenud kõikide hoonete nulltsükli tööd, valmis on saanud pääslahoone karp ja jätkatakse sisetöödega, valmib generaatorihoone ning meesvangide eluhoonete ja tootmishoone karkass.

RKASi 2016. aasta hangete tulemusel osutab ehitusel omanikujärelevalve teenust Tallinna Linnaehituse AS ning nõrkvoolu- ja turvasüsteemid paigaldab Optimus Systems AS. 

Uue vangla ja arestimaja-kinnipidamiskeskuse valmimise lõpptähtaeg on hiljemalt 01.12.2018.

Uus vangla on kambervangla. Vangla eluosakondadesse on kavandatud 512 kambrit mees- ja 92 kambrit naisvangidele ning veel 16 kartserikambrit mees- ja 4 kartserit naisvangidele. Vanglale lisandub arestimaja-kinnipidamiskeskus.

Põhiprojekti kohaselt on suletud netopind 60 422,1 m2, millest vangla pind 52 555,6 m2 ja arestimaja-kinnipidamiskeskuse pind 7866,5 m2.

1. juunil 2016 liideti Tallinna vanglaga Harku ja Murru vangla. Uue Tallinna vangla valmimisel 2018. aasta lõpus suletakse täielikult amortiseerunud Tallinna vangla aadressil Magasini tn 35, samuti suletakse Tallinna vangla Maardu üksus aadressil Vana-Narva mnt 17.