Justiitsministeeriumi logo

Menüü

Muudatused seoses eriolukorraga riigis

Jaga

Alates 14. märtsist vanglates kokkusaamisi ei toimu ning 16. märtsist on kasutusel täiendavad liikumispiirangud. Samuti ei võta vanglad vastu isiklikult kohale toodud pakke. Lisainfot vanglate ja kriminaalhoolduse töökorralduse kohta eriolukorra ajal saab küsida infotelefonilt 620 8292. Pressipäringutele vastab vanglate pressiesindaja telefonil 508 2589 või aadressil vanglapress@just.ee.

Seoses koroonaviiruse nakkusohuga ja vajadusega tõkestada viiruse levikut vanglatesse ei toimu alates 14. märtsist kokkusaamisi ja 16. märtsist on täiendavad liikumispiirangud. Vange hoitakse reeglina oma kambrites ööpäevaringselt. Vangidel on jätkuvalt võimalik kohtuda kaitsjate, advokaatide, konsulaaresindajate ja vaimulikega. Samuti on neil võimalik kaitsjate, advokaatide ja riigiasutuste esindajatega suhelda telefoni teel. Isiklikke telefonikõnesid on võimalik pidada vähemalt üks kord nädalas.

Vanglad ei võta vastu isiklikult kohale toodud pakke. Vastu võetakse vaid posti teel saadetud pakid.

Kriminaalhooldusametnikud annavad kriminaalhooldusalustele töökorralduse muudatustest teada individuaalselt. Kui kriminaalhooldusametnik pole muudatustest teavitanud, toimuvad kokkulepitud kohtumised plaanipäraselt.

Vanglates ei ole tuvastatud ühtegi nakatunut. Praeguses olukorras rakendame ettevaatusabinõusid, et vältida viiruse jõudmist vanglatesse. Vangla jälgib pidevalt viirusohu olukorda ning teeb piirangute muutmise osas otsuseid jooksvalt. 


 Vangide ja kriminaalhooldusaluste arv

30. märts

 

Tallinna vangla

Viru vangla

Tartu vangla

Politsei arestimajad

Kokku

 Süüdimõistetuid

562

658

772

1

1993

 Vahistatuid

250

72

79

57

458

 Vange kokku

812

730

851

58

2451

    sealhulgas:

 

 

 

 

 

    alaealisi

0

10

0

 

10

    naisi

93

4

4

 

101

    eluaegseid

0

18

22

 

40

    avavangla vange

88

26

41

 

155

 

 

 

 

 

 

 Kriminaalhooldusaluseid

1952

1154

1062

 

4168

    sealhulgas:

       

 

    vanglast enne tähtaega vabastatuid

277

151

93

 

521

    üldkasulikule tööle määratuid

547

302

175

 

1024

    elektroonilise valve alla määratuid

77

47

26

 

150