Justiitsministeeriumi logo

Menüü

Eriolukorra piirangud

Jaga

Alates 14. märtsist vanglates kokkusaamisi ei toimu ning 16. märtsist on kasutusel täiendavad liikumispiirangud. Samuti ei võta vanglad vastu isiklikult kohale toodud pakke. Lisainfot vanglate ja kriminaalhoolduse töökorralduse kohta eriolukorra ajal saab küsida infotelefonilt 620 8292. Pressipäringutele vastab vanglate pressiesindaja telefonil 508 2589 või aadressil vanglapress@just.ee.

Seoses koroonaviiruse nakkusohuga ja vajadusega tõkestada viiruse levikut vanglatesse ei toimu alates 14. märtsist kokkusaamisi ja 16. märtsist on täiendavad liikumispiirangud. Vange hoitakse reeglina oma kambrites ööpäevaringselt. Vangidel on jätkuvalt võimalik kohtuda kaitsjate, advokaatide, konsulaaresindajate ja vaimulikega. Samuti on neil võimalik kaitsjate, advokaatide ja riigiasutuste esindajatega suhelda telefoni teel. Isiklikke telefonikõnesid on võimalik pidada vähemalt üks kord nädalas.

Vanglad ei võta vastu isiklikult kohale toodud pakke. Vastu võetakse vaid posti teel saadetud pakid.

Kriminaalhooldusametnikud annavad kriminaalhooldusalustele töökorralduse muudatustest teada individuaalselt. Kui kriminaalhooldusametnik pole muudatustest teavitanud, toimuvad kokkulepitud kohtumised plaanipäraselt.

Vanglates ei ole tuvastatud ühtegi nakatunut. Praeguses olukorras rakendame ettevaatusabinõusid, et vältida viiruse jõudmist vanglatesse. Vangla jälgib pidevalt viirusohu olukorda ning teeb piirangute muutmise osas otsuseid jooksvalt.