Justiitsministeeriumi logo

Menüü

Nädala ülevaade 23.01.2023-29.01.2023

Jaga

5. nädala ülevaade (30.01-05.02.2023):
Tallinna vangla

 

Laekus kaheksa teadet kriminaalhooldusaluse kuriteokahtluse kohta: kolme hooldusalust kahtlustatakse narkootikumidega seotus kuriteos, kolme liikluskuriteos, üht varavastases kuriteos, üht isikuvastases, vabadusevastases, avaliku korra vastases ja kohtulandi täitmise vastases kuriteos. 

02. veebruaril toidujagamise ajal ei allunud vang korraldusele ning lõi ametniku kätt. Vang suunati kambrisse tagasi. Keegi tõsiseid vigastada ei saanud.

Tartu vangla

Laekus kaks teadet kriminaalhooldusaluse kuriteokahtluse kohta: üht hooldealust kahtlustatakse narkootikumidega seotud kuriteos ja üht liikluskuriteos.

04. veebruaril toimetasid Politsei- ja Piirivalveameti ametnikud vanglasse kainenema isiku, kes sõidukist väljudes ründas ametnikke. Ründe tõrjumiseks kasutasid ametnikud füüsilist jõudu, mille käigus sai üks ametnik vigastada, ametnikule anti vanglas esmaabi. Vangla alustab kriminaalmenetlust.

Viru vangla

Laekus neli teadet kriminaalhooldusaluse kuriteokahtluse kohta: kaht hooldealust kahtlustatakse vara vastu tervikuna seotud kuriteos, üht narkootikumidega seotud kuriteos ja üht liikluskuriteos.

31. jaanuaril ei allunud kinnipeetav korraldusele ja ründas ametnikku. Keegi vigastada ei saanud. Vangla alustab kriminaalmenetlust.

 

Numbrilised näitajad 06.02.2023 seisuga

 

Tallinna vangla

Tartu vangla

Viru vangla

Politsei arestimajad

Kokku

 Süüdimõistetuid

596

579

539

0

1714

 Vahistatuid

174

75

86

5

340

 Vange kokku

770

654

625

5

2054

    sealhulgas:

 

 

 

 

 

    alaealisi

0

2

1

 

3

    naisi

99

6

1

1

107

    eluaegseid

2

16

17

 

35

    avavangla vange

90

54

39

 

183

 

 

 

 

 

 

 Kriminaalhooldusaluseid

 

 

 

 

3338

    sealhulgas:

       

 

    vanglast enne tähtaega vabastatuid

 

 

 

 

383

    üldkasulikule tööle määratuid

 

 

 

 

898

    elektroonilise valve alla määratuid

 

 

 

 

131