Justiitsministeeriumi logo

Menüü

3.-10.08

Jaga

Tallinna vangla

Laekus neli teadet kriminaalhooldusaluse kuriteokahtluse kohta: üht hooldusalust kahtlustatakse liikluskuriteos, üht varavastases, üht varavastase kuriteo katses ning üht varavastastes ja varavastaste kuritegude katsetes.

Tartu vangla

Laekus kaks teadet kriminaalhooldusaluse kuriteokahtluse kohta: üht hooldusalust kahtlustatakse liikluskuriteos ning üht vägistamises ja varavastase kuriteo katses.

5. augustil toimus kahe vangi vahel kaklus. Vangla meedik fikseeris vangide vigastused ning üks kakluses osalenu saadeti kontrolliks haiglasse. Vigastused ei olnud tõsised ning kinnipeetav toimetati samal päeval tagasi vanglasse. Juhtumi uurimiseks alustati kriminaalmenetlust.

Viru vangla

Laekus kolm teadet kriminaalhooldusaluse kuriteokahtluse kohta: üht hooldusalust kahtlustatakse liikluskuriteos, üht varavastases ja üht varavastase kuriteo katses.

4. augusti hommikul kontrollisid ametnikud väljaspool vanglat tööl viibivaid avavangla vange. Kontrollimisel selgus, et üks vang ei olnud hommikul tööle ilmunud. Vanglaametnikud teavitasid koheselt politseiametnikke. Politsei reageeris kiirelt ning pidas kinnipeetava vangla info põhjal kinni. Vanglaametnikud tõid vangi tagasi vanglasse ning paigutasid ta kinnisesse osakonda. Vangla alustas antud asjas kriminaalmenetlust.