Justiitsministeeriumi logo

Menüü

05.04-11.04.2021

Jaga

Tallinna vangla
Laekus seitse teadet kriminaalhooldusaluse kuriteokahtluse kohta: üht hooldusalust kahtlustatakse isikuvastastes, üht isikuvastases, üht varavastastes, üht varavastases, üht varavastase kuriteo katses ja kaht liikluskuriteos.
Tartu vangla
Laekus kaks teadet kriminaalhooldusaluse kuriteokahtluse kohta: üht hooldusalust kahtlustatakse isikuvastases ja üht varavastases kuriteos.

Viru vangla
Laekus seitse teadet kriminaalhooldusaluse kuriteokahtluse kohta: nelja hooldusalust kahtlustatakse isikuvastases, üht avaliku korra vastases, üht narkokuriteos ja üht liikluskuritegudes.
6. aprillil ei allunud jalutuskäigule saadetav vang ametnike korraldustele, millele järgnes vangi poolt ametnike solvamine ja ähvardamine füüsilise vägivallaga, olukord päädis vangi poolt ametnike ründamisega. Sündmuse käigus sai vigastada üks ametnik ja rünnakut alustanud vang. Vangla alustas juhtumi osas kriminaalmenetlust.