Justiitsministeeriumi logo

Menüü

4.–10. november

Jaga

Tallinna vangla

Laekus neli teadet kriminaalhooldusaluse kuriteokahtluse kohta: üht hooldusalust kahtlustatakse narkokuriteos, üht isiku- ja üht varavastases kuriteos, üht avaliku korra ning vara- ja isikuvastases kuriteos.

Tartu vangla

5. novembril ründas kaks vangi kolmandat. Rünnatud vang sai tervisekahjustusi, mis vajasid vanglavälist ravi. Järgmisel päeval saadeti kinnipeetav vanglasse tagasi. Tema elu ei ole ohus. Ründajad paigutati teistest vangidest eraldi tugevama järelevalve alla. Vangla alustas kriminaalmenetlust.

Viru vangla

Laekus kolm teadet kriminaalhooldusaluse kuriteokahtluse kohta: kaht hooldusalust kahtlustatakse varavastases ja üht narkokuriteos.