Justiitsministeeriumi logo

Menüü

16.–22. märts

Jaga

Tallinna vangla

Laekus seitse teadet kriminaalhooldusaluse kuriteokahtluse kohta: kaht hooldusalust kahtlustatakse liikluskuriteos, üht isikuvastases, üht isikuvastastes, üht narkootikumidega seotud, üht kohtulahendi täitmise vastases ja üht varavastase kuriteo katses.

Tartu vangla

Laekus kaks teadet kriminaalhooldusaluse kuriteokahtluse kohta liikluskuriteos.

21. märtsil ründas vang kambrisse sisenenud ametnikku. Ametnik pidi ettevaatusabinõuna kasutama vangi suhtes pipragaasi ning väljus kambrist. Abi saabumisel sisenesid ametnikud kaitsevarustust kasutades kambrisse, paigaldasid vangile käerauad ja osutasid vangile esmaabi. Ametnikud ei saanud vigastada.


Viru vangla

Laekus kaks teadet kriminaalhooldusaluse kuriteokahtluse kohta. Üht hooldusalust kahtlustatakse isikuvastases ja üht avaliku korra vastases kuriteos.