Justiitsministeeriumi logo

Menüü

Nädala ülevaade 01.08-07.08.2022

Jaga

Tallinna Vangla

Laekus üks teade kriminaalhooldusaluse süüdimõistmise kohta liikluskuriteos.

Laekus neli teadet kriminaalhooldusaluse kuriteokahtluse kohta: üht hooldealust kahtlustatakse liikluskuriteos, kaht isikuvastases ja üht varavastases.

 

01. augustil ründas jalutuskäigule viimise ajal vang ametnikku, lüües peaga vastu kaitsevarustust, mida ametnik kandis. Jalutuskäik katkestati ja vang saadeti tagasi kambrisse. Ametnik vigastada ei saanud. Vangla kaalub kriminaalmenetluse alustamist.

 

Tartu vangla

Laekus teade kriminaalhooldusaluse kuriteokahtluse kohta põhivabaduse rikkumise ning kohtulahendi täitmise vastase kuriteo kohta.

 

02. augustil ei allunud vang ametnike korraldustele ning ründas ametnikku. Ametnikud kasutasid ohutuse tagamiseks füüsilist jõudu ja paigaldasid käerauad. Ühel ametnikul fikseeriti vigastused. Vangla alustab juhtumi osas kriminaalmenetluse.

 

Viru vangla

Laekus kaks teadet kriminaalhooldusaluse kuriteokahtluse kohta: üht hooldealust kahtlustatakse liikluskuriteos ja üht isikuvastases kuriteos.

 

03. augustil ründas vang ametnikku, lüües kambri toiduluugi ukse lahti nii, et see tabas ametniku kätt ning vigastas ametnikku. Vangla alustas juhtumi osas kriminaalmenetluse.

 

25. juulist keeldub 1 Viru vangla kinnipeetav vanglas pakutavast soojast toidust. Vang keeldub soojast toidust, sest talle ei sobi toitu jagav vang. Vangidel on võimalus osta toitu puhvetist.