Justiitsministeeriumi logo

Menüü

15.-21.11.2021

Jaga

Tallinna vangla
Laekus kaks teadet kriminaalhooldusaluse kuriteokahtluse kohta: üht hooldusalust kahtlustatakse isikuvastases ja üht alaealise vastases kuriteos.

Viru vangla
Laekus kolm teadet kriminaalhooldusaluse kuriteokahtluse kohta: üht hooldusalust kahtlustatakse vägistamises, üht varavastases ja üht liikluskuriteos.

19. novembril ei saabunud väljaspool vanglat asuvalt töökohalt tagasi avavangla vang. 21. novembri keskpäeval pidasid vanglateenistujad avavangla vangi kinni ning toimetasid vanglasse tagasi. Vangla alustas kriminaalmenetlust karistusseadustiku paragrahvi järgi, mis käsitleb karistuse kandmisest kõrvale hoidumist.