Justiitsministeeriumi logo

Menüü

6.–12. jaanuar

Jaga

Tallinna vangla

Laekus kuus teadet kriminaalhooldusaluse kuriteokahtluse kohta: kaht hooldusalust kahtlustatakse liikluskuriteos, üht vara- ja üht isikuvastases kuriteos, üht narkokuriteos ning üht karistuse täitmise vastases kuriteos.

Tartu vangla

Laekus teade, et üht kriminaalhooldusalust kahtlustatakse karistuse täitmise vastases kuriteos.

Viru vangla

Laekus kolm teadet kriminaalhooldusaluse kuriteokahtluse kohta: üht hooldusalust kahtlustatakse isikuvastases ja üht avaliku korra vastases kuriteos ning üht isikuvastases ja kohtulahendi täitmise vastases kuriteos.