Justiitsministeeriumi logo

Menüü

6.07-12.07

Jaga
Tallinna vangla
 
Laekus viis teadet kriminaalhooldusaluse kuriteokahtluse kohta: kolme hooldusalust kahtlustatakse isikuvastases, üht varavastases ja üht liikluskuritegudes.
 
6. juulil suri haiguse tagajärjel 65-aastane vang. 
 
Tartu vangla
 
Laekus teade, et kriminaalhooldusalust kahtlustatakse varavastases ja alaealise vastu suunatud kuriteos.
 
8. juulil ei allunud varem ohtlikuks hinnatud vang ametnike korraldustele ning ametnikud kasutasid vangi suhtes jõudu. Jõu kasutamise ajal hammustas vang ametnikku, mille tulemusena vigastas ametnik kätt. Vangla alustab sündmuse osas kriminaalmenetlust.
 
11. juulil suri haiguse tagajärjel 64-aastane vang. 
 
Viru vangla
 
Laekus üheksa teadet kriminaalhooldusaluse kuriteokahtluse kohta: viit hooldusalust kahtlustatakse isikuvastases, üht varavastases, üht narkootikumidega seotud, üht liikluskuriteos ja üht isikuvastases, varavastases ning narkootikumidega seotud kuriteos.