Justiitsministeeriumi logo

Menüü

Vangile ja külastajale

Jaga


Kinnipeetavate lähedased saavad kokkusaamistele registreerumise kohta infot küsida:
Tartu vanglas telefonil 750 0839

Vangis viibiva lähedase kohta info saamiseks palume saata digiallkirjastatud vormil küsimus vastava vangla aadressile: viruv.info@just.eetalv.info@just.eetartu.vangla@just.ee.

Lähedastele jagatakse infot tingimusel, et vang on andnud selleks oma nõusoleku. Kui vangla on tuvastanud küsija isiku ning saanud vangilt nõusoleku enda terviseandmeid lähedasele jagada, vastab vangla vangi tervist puudutavatele küsimustele hiljemalt järgmise tööpäeva lõpuks.

COVID-19 tõkestamisega seotud meetmed

Tulenevalt koroonaviiruse leviku kõrgest riskitasemest kehtivad vanglates alates 16. augustist kokkusaamistele tulijatele rangemad nõuded enda nakkusohutuse tõestamiseks.

Klaasiga eraldatud lühiajalisele kokkusaamisele saab tulla külastaja, kes on:
• COVID-19 vaktsineerimiskuuri läbinud;
• viimase kuue kuu jooksul koroonaviiruse läbi põdenud;
• või esitab EL digitaalse COVID tõendi, et talle on tervishoiuteenuse osutaja poolt kuni 72 tundi enne kokkusaamist tehtud SARS-CoV-2 RT-PCR testi või SARS-CoV-2 antigeen-RTD testi, mille tulemus on negatiivne.

Klaasita ruumi lühiajalisele kokkusaamisele tulles peavad olema täidetud järgmised tingimused:
• COVID-19 vaktsineerimiskuuri läbinud;
•  viimase kuue kuu jooksul koroonaviiruse läbi põdenud;
•  või esitab arsti tõendi selle kohta, et vaktsineerimine ei ole tervise tõttu lubatud. Sellisel juhul peab külastaja esitama EL digitaalse COVID tõendi, et talle on tervishoiuteenuse osutaja teinud kuni 72 tundi enne 

kokkusaamist SARS-CoV-2 RT-PCR testi või SARS-CoV-2 antigeen-RTD testi, mille tulemus on negatiivne.
Erinevalt klaasiga eraldatud kokkusaamisest puutuvad ilma klaasita kokkusaamistel vang ja külastaja füüsiliselt kokku, mistõttu on nakkuse leviku oht vanglas kõrgem. 

 

COVID-19 tõkestamisega seotud meetmed tulles pikaajalisele kokkusaamisele
Tulenevalt koroonaviiruse leviku kõrgest riskitasemest kehtivad vanglates alates 16. augustist kokkusaamistele tulijatele rangemad nõuded enda nakkusohutuse tõestamiseks.
Pikaajalisele kokkusaamisele lubatakse külastaja, kes on:

• COVID-19 vaktsineerimiskuuri läbinud;
•  viimase kuue kuu jooksul koroonaviiruse läbi põdenud;
•  või esitab arsti tõendi selle kohta, et vaktsineerimine ei ole tervise tõttu lubatud. Sellisel juhul peab külastaja esitama EL digitaalse COVID tõendi, et talle on tervishoiuteenuse osutaja teinud kuni 72 tundi enne kokkusaamist SARS-CoV-2 RT-PCR testi või SARS-CoV-2 antigeen-RTD testi, mille tulemus on negatiivne.

 

Tõendi saab külastaja luua endale digilugu.ee portaalist. Täpsem juhend tõendi ja selle esitamise kohta on kättesaadav leheküljelt kriis.ee.