Justiitsministeeriumi logo

Menüü

Vangile ja külastajale

Jaga

Seoses Covid-19 haigust põhjustava koroonaviiruse leviku ja sellest tingitud nakatumise ohu tõusuga Eestis on klaasiga eraldamiseta lühiajalised kokkusaamised ja pikaajalised kokkusaamised peatatud. Klaasiga eraldatud lühiajalised kokkusaamised on lubatud kinnises vanglas paiknevatele vangidele seaduses sätestatud minimaalsel tasemel ehk üks kord kuus. Piirang ei puuduta avavanglaosakonnas paiknevaid vange. Piirang ei puuduta ka kokkusaamisi VangS §-s 26 nimetatud isikutega, vanglas tööülesandeid täitvaid ametiisikuid ja vabatahtlikke, väljasõite ja väljaviimisi, perekonnaseisu toiminguid (avalduste esitamised ja abielu registreerimised toimuvad klaasiga eraldatult). Kokkusaamisele tulles on pääsla ooteruumis käte desinfitseerimine kohustuslik. Kaitsemaski kandmine Tartu Vangla territooriumil on kohustuslik. Palume kokkusaamisele mitte hilineda.