Justiitsministeeriumi logo

Menüü

Tartu vangla eelarve

Jaga
   

Seisuga

31.03.2022

Kontogrupp

Eelarve (€)

Täitmine (€)

Täitmine (%)

Personalikulud

9 420 002

2 241 515

24%

Administreerimiskulud

62 996

14 859

24%

Lühiajalised lähetused

3 100

228

7%

Koolituskulud (s.h.koolituslähetus)

13 575

3 810

28%

Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud

146 134

35 258

24%

RKAS kinnistute, hoonete, ruumide majandamiskulud

3 697 444

1 069 937

29%

Sõidukite majandamiskulud

123 410

24 809

20%

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud

9 160

1 816

20%

Inventari majandamiskulud

72 300

18 376

25%

Toiduained ja toitlustusteenused

304 629

70 227

23%

Meditsiini- ja hügieenikulud

326 970

113 832

35%

Õppevahendite ja koolituse kulud

6 000

427

7%

Kommunikatsiooni-, kultuuri ja vaba aja sisustamise kulud

4 200

1 832

44%

Eri- ja vormiriietus

82 000

29 006

35%

Muu erivarustus ja materjalid

6 500

1 225

19%

Mitmesugused majanduskulud

65 550

10 850

17%

Sotsiaalabi toetused

2 060

301

15%

Käibemaks

862 640

270 671

31%

Kokku

15 851 342

4 023 067

25%