Justiitsministeeriumi logo

Menüü

Tartu vangla eelarve

Jaga
  Eelarve (euro) Täitmine 31.10.2018
Personalikulud 9 157 794 7 536 939 82,30%
Administreerimiskulud 58 887 36 208 61,49%
Lühiajalised lähetused 10 128 12 346 121,90%
Koolituskulud (s.h.koolituslähetus) 19 050 14 035 73,68%
Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 176 398 130 790 74,14%
RKAS kinnistute, hoonete, ruumide majandamiskulud 4 467 552 3 507 852 78,52%
Sõidukite majandamiskulud 118 328 98 721 83,43%
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 5 632 5 618 99,75%
Inventari majandamiskulud 84 166 63 847 75,86%
Toiduained ja toitlustusteenused 423 735 356 885 84,22%
Meditsiini- ja hügieenikulud 225 123 185 187 82,26%
Õppevahendite ja koolituse kulud 2 262 1 550 68,52%
Kommunikatsiooni-, kultuuri ja vaba aja sisustamise kulud 19 316 13 055 67,59%
Eri- ja vormiriietus 62 202 62 996 101,28%
Muu erivarustus ja materjalid 3 190 2 362 74,05%
Mitmesugused majanduskulud 61 203 43 283 70,72%
Muud tegevuskulud 3 130 1 491 47,64%
Sotsiaalabi toetused 7 667 1 779 23,20%