Justiitsministeeriumi logo

Menüü

Tartu vangla eelarve

Jaga
   

Seisuga

31.03.2021

Kontogrupp

Eelarve (euro)

Täitmine (euro)

Täitmine (%)

Personalikulud

10 074 359

2 379 942

23,62%

Administreerimiskulud

59 946

16 962

28,30%

Lühiajalised lähetused

3 100

52

1,68%

Koolituskulud (s.h.koolituslähetus)

13 270

1 605

12,09%

Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud

143 385

42 862

29,89%

RKAS kinnistute, hoonete, ruumide majandamiskulud

3 938 183

1 012 778

25,72%

Sõidukite majandamiskulud

117 837

23 552

19,99%

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud

9 160

1 952

21,31%

Inventari majandamiskulud

86 320

15 219

17,63%

Toiduained ja toitlustusteenused

300 333

81 211

27,04%

Meditsiini- ja hügieenikulud

218 917

76 289

34,85%

Õppevahendite ja koolituse kulud

1 565

190

12,14%

Kommunikatsiooni-, kultuuri ja vaba aja sisustamise kulud

8 961

1 360

15,18%

Eri- ja vormiriietus

79 750

23 231

29,13%

Muu erivarustus ja materjalid

7 000

1 451

20,72%

Mitmesugused majanduskulud

37 550

6 818

18,16%

Sotsiaalabi toetused

2 060

326

15,80%

Materjalid ja allhanketööd

495 735

97 512

19,67%

Käibemaks

980 563

262 769

26,80%