Justiitsministeeriumi logo

Menüü

Tartu vangla eelarve

Jaga
   

Seisuga

30.06.2020

Kontogrupp

Eelarve (euro)

Täitmine (euro)

Täitmine (%)

Personalikulud

10 193 852

4 915 327

48,22%

Administreerimiskulud

711 554

221 141

31,08%

Lühiajalised lähetused

3 525

1 073

30,44%

Koolituskulud (s.h.koolituslähetus)

9 463

3 923

41,46%

Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud

137 798

79 182

57,46%

RKAS kinnistute, hoonete, ruumide majandamiskulud

3 751 225

1 797 588

47,92%

Sõidukite majandamiskulud

105 365

49 858

47,32%

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud

7 704

4 528

58,77%

Inventari majandamiskulud

66 817

26 454

39,59%

Toiduained ja toitlustusteenused

351 817

212 106

60,29%

Meditsiini- ja hügieenikulud

199 118

177 540

89,16%

Õppevahendite ja koolituse kulud

769

0

0,00%

Kommunikatsiooni-, kultuuri ja vaba aja sisustamise kulud

8 925

4 178

46,81%

Eri- ja vormiriietus

70 829

53 291

75,24%

Muu erivarustus ja materjalid

3 740

2 534

67,76%

Mitmesugused majanduskulud

33 411

21 774

65,17%

Sotsiaalabi toetused

2 666

741

27,81%

Käibemaks

877 774

457 405

52,11%