Justiitsministeeriumi logo

Menüü

Dokumendiregistri kasutusjuhend

Jaga

Avalik dokumendiregister

Tartu Vangla  dokumendiregistri avalikus vaates on võimalik tutvuda vangla tegevuse käigus loodud või saadud dokumentidega.

Dokumendiregistri avaliku vaate kaudu tagame juurdepääsu alates 01.01.2008 registreeritud elektroonilistele juurdepääsupiiranguta dokumentidele.

Juurdepääsupiiranguga dokumentidel on avalikustatud ainult registreerimisandmed.

Otsitud dokumendi mitteleidmisel, palume esitada teabenõue, kuna dokument võib puududa avalikust registrist mingil tehnilisel põhjusel. Teabenõue saata e-postiga aadressile tartu.vangla@just.ee või esitada järelepäring tel 7500806

 

Dokumendiregistri kasutusjuhend

Dokumentidega on võimalik tutvuda otsingu kaudu.

Otsingut on võimalik teha kas otsingu andmeväljade järgi või vabatekstiotsinguga märksõna järgi. Otsingu teostamiseks peab olema täidetud vähemalt üks otsingu väli, vastasel juhul väljastatakse viga.

Otsinguid saab esitada järgmiste dokumendiliikide kohta :

 • käskkiri, korraldus
 • sissetulev kiri
 • väljaminev kiri
 • leping

Dokumendiregistrist saab otsida dokumente järgmiste andmeväljade järgi:

 • vabateksti väli – otsisõna järgi teostatakse otsing üle dokumendi andmeväljade. Otsisõna pikkus peab olema vähemalt kolm tähemärki;
 • Pealkiri – otsingukriteerium otsimiseks dokumendi pealkirja järgi;
 • Registreerimise kpv – otsingukriteerium otsimiseks Tartu Vangla dokumendi registreerimise kuupäeva või kuupäeva vahemiku järgi.

Kindla kuupäeva järgi otsimiseks, tuleb sisestada mõlemale kuupäeva väljale sama kuupäev. Näiteks soovite leida dokumenti või dokumente, mis on registreeritud 04.03.2015. väljale „(alates“) tuleb sisestada kuupäev 04.03.2015 ning väljale „(kuni)“ kuupäev 04.03.2015.

Soovite leida dokumente, mis on registreeritud alates teatud kuupäevast, tuleb sisestada kuupäev ainult väljale „(alates)“. Näiteks soovite leida dokumenti või dokumente, mis on registreeritud alates 04.06.2014, otsingu tulemis kuvatakse dokumendid, mis on registreeritud alates 04.06.2014 kahanevalt uuemad kõige ees.

Soovite leida dokumente, mis on registreeritud kuni teatud kuupäevani, tuleb sisestada kuupäev ainult väljale „(kuni)“. Näiteks soovite leida dokumenti või dokumente, mis on registreeritud kuni 04.06.2014, otsingu tulemis kuvatakse dokumendid, mis on registreeritud kuni 04.06.2014 kahanevalt uuemad kõige ees;

 • Dokumendi liik - otsingukriteerium otsimiseks dokumendi liigi järgi;
 • Teine osapool – otsingukriteerium otsimiseks dokumendi saatja või saaja nime järgi;
 • Saatja viit - otsingukriteerium saatja asutuse dokumendi registreerimise numbri järgi;
 • Saabumis/saatmisviis – otsingukriteerium saabumise või saatmisviisi järgi;
 • Juurdepääsupiirang – otsingukriteerium dokumendi juurdepääsupiirangujärgi;
 • Juurdepääsupiirangu alus - otsingukriteerium dokumendi juurdepääsupiirangu aluse järgi. Aluse järgi otsides on soovitav otsida ka seaduse lühendi järgi, nt AvTS (avaliku teabe seadus).
 • Juurdepääsu lõpu kpv – otsingukriteerium dokumendi juurdepääsupiirangu lõpu kuupäeva või kuupäevade vahemiku järgi. Antud väljal kehtivad samas otsingu tingimused mis väljal „Registreerimise kpv“.

 

Dokumentide nimekiri

Otsingu tulem kuvatakse tabelina ning jaotatud lehekülgedeks, kus otsingu tulemis on rohkem kui 20 dokumenti. Ühele lehel kuvatakse 20 dokumenti.

Kogu otsingu tulemis kuvatakse välja 100 esimest dokumenti, kahanevalt uuemad ees. Täpsema otsingu saamiseks tuleb otsingut täpsustada.

Dokumendi metaandmete ning avalike failide nägemiseks tuleb klõpsata ükskõik millises veerus oleval tekstil.

Dokumendi andmete detailvaates kuvatakse täiendavad andmeväljad.

Avalikke faile näeb osas „Failid“ ja seoseid teiste dokumendiga osas „Seosed“.