Justiitsministeeriumi logo

Menüü

Vangile ja külastajale

Jaga

Tähelepanu! Alates 28.09.2020 on Tallinna Vanglas ajutiselt peatatud klaasiga eraldamiseta lühiajalised- ja pikaajalised kokkusaamised. Klaasiga eraldatud lühiajalised kokkusaamised on lubatud kinnises vanglas paiknevatele vangidele seaduses sätestatud korras. Avavanglaosakonnas paiknevatel kinnipeetavatel on lubatud kokkusaamised alates 28.09.2020. Kokkusaamised Vangistusseaduses § 26 ja Järelevalve korraldus vanglas § 19 lg 2 väljatoodud isikutega toimuvad tavapärases korras.

 

Kõik vangla isiku- ja transpordipääsla kaudu sisenejad kontrollitakse puutevaba termomeetriga ning palaviku kahtluse korral ja köha või muude viirusnakkuse sümptomite korral isikut vanglasse ei lubata. Vanglasse sisenemisel väljastatakse külalistele ning ametiisikutele kaitsemaskid ja selle korrektne kandmine vangla territooriumil viibides on kohustuslik.