Justiitsministeeriumi logo

Menüü

Tallinna vangla eelarve

Jaga
   

Seisuga

30.06.2020

Kontogrupp

Eelarve (euro)

Täitmine (euro)

Täitmine (%)

Personalikulud

12 246 761

5 785 811

47,24%

Administreerimiskulud

183 668

81 111

44,16%

Lühiajalised lähetused

3 727

3 657

98,11%

Koolituskulud (s.h.koolituslähetus)

12 519

4 304

34,38%

Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud

121 299

73 769

60,82%

RKAS kinnistute, hoonete, ruumide majandamiskulud

9 781 096

4 826 474

49,34%

Sõidukite majandamiskulud

142 723

59 032

41,36%

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud

7 447

5 521

74,13%

Inventari majandamiskulud

29 614

24 174

81,63%

Toiduained ja toitlustusteenused

322 499

190 474

59,06%

Meditsiini- ja hügieenikulud

252 113

117 725

46,70%

Õppevahendite ja koolituse kulud

1 339

441

32,90%

Kommunikatsiooni-, kultuuri ja vaba aja sisustamise kulud

9 942

4 897

49,26%

Eri- ja vormiriietus

97 816

129 090

131,97%

Muu erivarustus ja materjalid

8 216

10 540

128,29%

Mitmesugused majanduskulud

44 883

10 658

23,75%

Sotsiaalabi toetused

2 694

1 641

60,90%

Käibemaks

2 094 074

1 072 733

51,23%