Justiitsministeeriumi logo

Menüü

Tallinna vangla eelarve

Jaga
   

Seisuga

31.03.2022

Kontogrupp

Eelarve (€)

Täitmine (€)

Täitmine (%)

Personalikulud

12 050 726

2 836 043

24%

Administreerimiskulud

98 290

22 895

23%

Lühiajalised lähetused

4 045

586

14%

Koolituskulud (s.h.koolituslähetus)

16 096

4 362

27%

Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud

111 268

30 783

28%

RKAS kinnistute, hoonete, ruumide majandamiskulud

10 092 717

2 597 232

26%

Sõidukite majandamiskulud

159 315

33 119

21%

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud

8 480

3 161

37%

Inventari majandamiskulud

41 700

15 215

36%

Toiduained ja toitlustusteenused

351 495

98 751

28%

Meditsiini- ja hügieenikulud

338 190

118 228

35%

Õppevahendite ja koolituse kulud

8 600

8 625

100%

Kommunikatsiooni-, kultuuri ja vaba aja sisustamise kulud

6 500

2 114

33%

Eri- ja vormiriietus

125 500

41 447

33%

Muu erivarustus ja materjalid

10 250

3 740

36%

Mitmesugused majanduskulud

55 075

11 957

22%

Sotsiaalabi toetused

3 300

627

19%

Käibemaks

2 152 672

573 519

27%

Kokku

25 790 019

6 422 109

25%