Justiitsministeeriumi logo

Menüü

Tallinna vangla eelarve

Jaga
  Eelarve (euro) Täitmine 31.10.2018
Personalikulud 11 604 895 9 560 227 82,38%
Administreerimiskulud 121 378 74 931 61,73%
Lühiajalised lähetused 5 151 13 928 270,38%
Koolituskulud (s.h.koolituslähetus) 29 452 29 955 101,71%
Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 142 805 96 579 67,63%
RKAS kinnistute, hoonete, ruumide majandamiskulud 3 042 081 1 362 906 44,80%
Sõidukite majandamiskulud 183 590 189 345 103,13%
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 8 344 5 238 62,78%
Inventari majandamiskulud 97 296 122 867 126,28%
Toiduained ja toitlustusteenused 373 176 253 621 67,96%
Meditsiini- ja hügieenikulud 294 009 211 709 72,01%
Õppevahendite ja koolituse kulud 768 342 44,54%
Kommunikatsiooni-, kultuuri ja vaba aja sisustamise kulud 17 500 8 773 50,13%
Eri- ja vormiriietus 15 153 51 241 338,16%
Muu erivarustus ja materjalid 105 890 37 988 35,88%
Mitmesugused majanduskulud 49 749 49 675 99,85%
Muud tegevuskulud 22 650 2 582 11,40%
Sotsiaalabi toetused 7 666 1 991 25,98%