Justiitsministeeriumi logo

Menüü

Tallinna vangla eelarve

Jaga
   

Seisuga

31.03.2021

Kontogrupp

Eelarve (euro)

Täitmine (euro)

Täitmine (%)

Personalikulud

11 779 758

2 878 399

24,44%

Administreerimiskulud

157 554

26 837

17,03%

Lühiajalised lähetused

4 045

183

4,53%

Koolituskulud (s.h.koolituslähetus)

12 887

1 552

12,04%

Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud

110 900

28 736

25,91%

RKAS kinnistute, hoonete, ruumide majandamiskulud

10 085 619

2 386 656

23,66%

Sõidukite majandamiskulud

155 836

28 789

18,47%

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud

6 304

3 325

52,74%

Inventari majandamiskulud

33 100

15 248

46,07%

Toiduained ja toitlustusteenused

353 057

85 137

24,11%

Meditsiini- ja hügieenikulud

266 496

81 036

30,41%

Õppevahendite ja koolituse kulud

2 100

7 641

363,86%

Kommunikatsiooni-, kultuuri ja vaba aja sisustamise kulud

12 547

4 840

38,58%

Eri- ja vormiriietus

100 473

30 252

30,11%

Muu erivarustus ja materjalid

7 600

4 755

62,56%

Mitmesugused majanduskulud

33 400

4 622

13,84%

Sotsiaalabi toetused

3 300

752

22,79%

Materjali ja allhanketööd

42 000

10 403

24,77%

Käibemaks

2 173 621

529 400

24,36%