Justiitsministeeriumi logo

Menüü

Lühiajaline kokkusaamine

Jaga

Lühiajaline kokkusaamine

Süüdimõistetutel ja vahistatutel on lubatud vähemalt üks kord kuus kokku saada oma perekonnaliikmete ja teiste isikutega, kelle maine suhtes ei ole vanglateenistusel põhjendatud kahtlusi. Kokkusaamine toimub kokkusaamiste ruumis vanglaametnike järelevalve all. Kokkusaamise ruumis on külastaja ning vang eraldatud klaasiga, vestlus toimub telefoni teel.

Lühiajaline kokkusaamine Tallinna vanglas

Lühiajaliseks kokkusaamiseks on vaja registreeruda, seda saab kokkusaaja teha telefonitsi (612 7593), elektrooniliselt (e-posti aadress [email protected]) või vangi kirjaliku taotluse alusel (Tallinna vangla kodukorra lisa 10) üle-eelmisel nädalal enne kokkusaamist. Kokkusaamise registreerimine toimub eesti keeles.

Vangil on võimalus saada maksimaalselt kaks lühiajalist kokkusaamist ühes kalendrikuus.

Lühiajalist kokkusaamist on võimalik taotleda ainult üle-eelmisel nädalal enne kokkusaamist.

Telefoni teel kokkusaamise registreerimiseks saab helistada esmaspäeval ja reedel kell 13–15 numbril 612 7593. Registreerimisel on vaja esitada järgmine info: kokkusaaja nimi, isikukood või sünnikuupäev, vangi ees- ja perekonnanimi ning isikukood, või sünnikuupäev ja soovitava kokkusaamise kuupäev. Vangla ei registreeri kolmandate isikute kokkusaamisi.

Telefoni teel registreerimisel võib juhtuda, et ooteaeg on väga pikk, sest registreerijaid on palju ja telefonitsi registreerimise aeg on piiratud. Seetõttu soovitame lühiajalisele kokkusaamisele registreerida kinnipeetava esitatud taotluse vahendusel või kasutada e-posti aadressi  [email protected], kuhu saab taotluse saata igal ajal. Selleks peab saatma täidetud andmetega lühiajalise kokkusaamise taotluse blanketi,  mille kokkusaaja(d) on digiallkirjastanud. Kui digiallkirjastada pole võimalik, saab esitada tavaallkirjaga pabertaotluse, mis tuleb skannida või üles pildistada ning edastada vanglale kokkusaamiste registreerimiseks mõeldud elektroonposti aadressile.

Vangla vastab e-kirjale hiljemalt kümne tööpäeva jooksul kirja saamisest ja teatab lühiajalise kokkusaamise võimalikkusest. Kokkusaaja võib lühiajaliseks kokkusaamiseks esitada kuni kaks sobivat päeva ja kellaaega. Vangla valib neist välja ühe aja. Kui kokkusaaja esitatud kuupäeval või kellaajal ei ole vabu aegu, määrab vangla ise kokkusaamise aja. Kui kokkusaaja ei ole kokkusaamiseks eelistatavat aega märkinud, valib vangla aja vabade kohtade järgi.

Kokku võib saada korraga kuni kahe täiskasvanud inimesega. Kui täiskasvanud kokkusaaja soovib kaasa võtta alaealisi lapsi, tuleb laste arv vanglaga kooskõlastada.

Lühiajaline kokkusaamine Tallinna vanglas kestab kuni 120 minutit.

Enne kokkusaamise vormistamise alustamist peab kokkusaaja vangla eelpääslas kohal olema 30 minutit ja klaasiga eraldamiseta kokkusaamise puhul 1 tund enne kokkusaamise algust. Hilinemisest palume aegsasti teavitada telefonil  612 7501. Külalised, kes ei ole oma hilinemisest vanglat teavitanud, lühiajalisele kokkusaamisele ei lubata. 

Kaasa tuleb võtta kehtiv isikut tõendav dokument, sest enne kokkusaamisele lubamist kontrollitakse kokkusaaja isikusamasust.

Alla 8-aastase lapse isiku tuvastamiseks peab lapsevanem esitama lapse sünnitõendi, 8−15-aastasel lapsel peab olema isikut tõendav fotoga dokument (pass, õpilaspilet, isikutunnistus) ning üle 15-aastasel lapsel peab olema isikut tõendav dokument isikut tõendavate dokumentide seaduse mõistes (nt isikutunnistus, pass vms).

Kokkusaamisele saabunud isik peab esitama vanglaametnikule kehtiva isikut tõendava dokumendi.

Kokkusaaja otsitakse läbi enne kokkusaamist. Kui kokkusaaja keeldub asjade hoiule andmisest või läbiotsimisest, siis teda kokkusaamisele ei lubata. Asjad, mis on vanglas keelatud, tuleb hoiustada selleks ettenähtud kohas. Vang ja kokkusaaja ei tohi teineteisele asju üle anda.

Kokkusaamisele ei lubata isikut, kelle suhtes on kahtlus, et ta on alkoholijoobes, narkootilise või psühhotroopse aine mõju all, või kes ei allu vanglaametniku seaduslikele korraldustele või kasutab vanglaametniku vastu solvavaid, ähvardavaid, ebaviisakaid või laimavaid väljendeid või üritab pärast vangla sisekorda reguleerivate õigusaktidega tutvumist võtta kokkusaamisele kaasa vanglas keelatud esemeid.

Vangile, kellel on kokkusaamise keeld, kokkusaamist ei võimaldata. Lühiajalist kokkusaamist ei võimaldata ka kartserisse paigutatud kinnipeetule.

Lühiajalised kokkusaamised üldjuhul toimuvad esmaspäevast laupäevani järgmistel kellaaegadel:

•             9–11

•             14–16

Lühiajaline kokkusaamine Tallinna vangla avavanglas

Lühiajaliseks kokkusaamiseks Tallinna vangla avavanglas paikneva kinnipeetavaga on vaja eelnevalt registreerida, mida kokkusaaja saab teha telefonitsi, elektrooniliselt või kinnipeetav kirjalikult esitatud taotluse alusel (Tallinna vangla kodukorra lisa 10) alusel vähemalt 5 tööpäeva enne taotletavat kokkusaamist.

Telefoni teel kokkusaamise registreerimiseks saab helistada esmaspäevast reedeni 6127945, 6127932, 6127910 või 6127941. Registreerimisel on vaja esitada järgmine info: kokkusaaja nimi, isikukood või sünnikuupäev, vangi ees- ja perekonnanimi ning isikukood, või sünnikuupäev ja soovitava kokkusaamise kuupäev. Vangla ei registreeri kolmandate isikute kokkusaamisi.

Soovitame lühiajalisele kokkusaamisele registreerida kinnipeetava esitatud taotluse vahendusel või kasutada elektronposti aadressi [email protected], kuhu saab taotluse saata igal ajal. Selleks peab saatma täidetud andmetega lühiajalise kokkusaamise taotluse blanketi,  mille kokkusaaja(d) on digitaalselt allkirjastanud.

Vangla vastab e-posti teel saadetud kirjale hiljemalt kümne tööpäeva jooksul kirja saamisest ja teatab lühiajalise kokkusaamise võimalikkusest. Kokkusaaja võib esitada kuni kaks sobivat päeva ja kellaaega lühiajaliseks kokkusaamiseks. Vangla valib võimalusi arvestades välja ühe kokkusaamise aja. Kui kokkusaaja esitatud kuupäeval või kellaajal ei ole vabu aegu, määrab vangla ise kokkusaamise aja. Kui kokkusaajal ei ole kokkusaamiseks eelistatavat aega märgitud, valib vangla aja vabade kohtade olemasolu järgi.

Kokku võib saada korraga kuni kahe täiskasvanud inimesega. Kui täiskasvanud kokkusaaja soovib kaasa võtta alaealisi lapsi, tuleb laste arv vanglaga kooskõlastada.

Lühiajaline kokkusaamine Tallinna vangla Avavanglas kestab kuni 70 minutit.

Tallinna vangla avavanglas toimuvale kokkusaamisele tuleb olla kohal vähemalt 15 minutit enne kokkusaamise algust. Kaasa tuleb võtta kehtiv isikut tõendav dokument, sest enne kokkusaamisele lubamist kontrollitakse kokkusaaja isikusamasust.

Alla 8-aastase lapse isiku tuvastamiseks peab lapsevanem esitama lapse sünnitunnistuse, 8−15-aastasel lapsel peab olema isikut tõendav fotoga dokument (pass, õpilaspilet, isikutunnistus) ning üle 15-aastasel lapsel peab olema isikut tõendav dokument Isikut tõendavate dokumentide seaduse mõistes (nt isikutunnistus, pass vms).

Kokkusaamisele saabunud isik peab esitama vanglaametnikule kehtiva isikut tõendava dokumendi.

Kokkusaaja otsitakse läbi enne kokkusaamist. Kui kokkusaaja keeldub asjade hoiule andmisest või läbiotsimisest, siis teda kokkusaamisele ei lubata. Asjad, mille omamine vanglas on keelatud, tuleb hoiustada selleks ettenähtud kohas. Kinni peetud isik ja kokkusaaja ei või teineteisele asju üle anda.

Kokkusaamisele ei lubata isikut, kelle suhtes on kahtlus, et ta on alkoholijoobes, narkootilise või psühhotroopse aine mõju all, või kes ei allu vanglaametniku seaduslikele korraldustele või kasutab vanglaametniku vastu solvavaid, ähvardavaid, ebaviisakaid või laimavaid väljendeid või üritab pärast vangla sisekorda reguleerivate õigusaktidega tutvumist võtta kokkusaamisele kaasa vanglas keelatud esemeid.

Tallinna vangla avavanglas viibivatele vangidele võimaldatakse lühiajalisi kokkusaamisi teisipäevast pühapäevani järgmistel kellaaegadel:

Laupäeval ja pühapäeval toimuvad kokkusaamised ainult järgmistel aegadel:

  • 8:25–9:35 (v.a teisipäev, kolmapäev, neljapäev ja reede)
  • 9:45–0:55 (v.a teisipäev, kolmapäev, neljapäev ja reede)
  • 13:40–14:50
  • 15:00–16:10 
  • 16:20–17:30 

Lühiajalisi kokkusaamisi reguleerivad vangistusseaduse paragrahvid 24 ja 94 ning justiitsministri 30.11.2000. a määruse nr 72 „Vangla sisekorraeeskiri“ paragrahvid 31–39 ja „Tallinna vangla kodukorra“ ptk 13.