Justiitsministeeriumi logo

Menüü

Ema ja laps

Jaga

Tallinna vanglas on eraldi emade-laste osakond, kus kinnipeetavast ema saab oma last kasvatada kuni lapse nelja-aastaseks saamiseni. Emade ja laste osakond on teistest kinnipeetavatest eraldatud. Neile on loodud mugavamad elutingimused, et võimaldada laste arenguks võimalikult normaalset keskkonda. Vangla territooriumile on loodud mänguväljak, kuhu emad ja lapsed võivad minna päeva jooksul mitu korda.

Emad saavad osta vangla kaupluse vahendusel toiduaineid ja muid lapsele vajalikke asju. Samuti on neil võimalus külastada vangla raamatukogu.