Justiitsministeeriumi logo

Menüü

Sinu õigused lapsena

Jaga

Seaduse kohaselt on lapsel õigus mõlemale vanemale.

* * *

Lapsel on õigus kohtuda vanglas oleva vanemaga, välja arvatud siis, kui see ei ole lapse huvides.

Seaduse kohaselt on lapsel (laps on iga alla 18-aastane inimene) õigus kohtuda ja pidada muul viisil ühendust oma vanglas oleva vanemaga, kui see on lapse huvides.

***

Sul ei ole kohustust vanglas oleva vanemaga ühendust pidada, kui Sa seda ei taha. Vastuolu lapse huvidega tähendab, kui lastekaitsetöötajad näevad, et ei ole Sinu kasuks oma vanglas oleva vanemaga ühendust pidada. See juhtub harva ja tähendab seda, et Sinu vanema käitumine on mingil viisil kahjulik Sulle ja Sinu arengule.

***

Ka vanglas olev vanem võib olla aktiivne, et ühenduse pidamine oma lastega õnnestuks nii hästi kui võimalik.

***

Ametiisikutel tuleb toetada lapse ja vanema vahelist ühenduse pidamist nii, et vanglas oleva vanema suhted lähedastega säiliksid.

***

Lapsel on õigus kohtuda lisaks bioloogistele vanematele ka oma kasu- või võõrasvanemaga (vangistusseaduse § 24 ja 25).

***

Vastavalt lapse õiguste konventsiooni artiklile 9 on ühest või mõlemast vanemast lahutatud lapse õigus säilitada regulaarsed isiklikud suhted ja otsene kontakt mõlema vanemaga, kui see ei ole lapse huvidega vastuolus.

***

Lapsel on õigus suhelda mõlema vanemaga. Lapsel on õigus kohtuda selle vanemaga, kelle juures ta ei ela (ÜRO lapse õiguste konventsiooni artikkel 9 ja perekonnaseaduse § 143). Vanem peab hoiduma tegevusest, mis kahjustab suhet teise vanemaga või raskendab lapse kasvatamist.

***

Vangistusseaduse § 23 kohaselt on kinnipeetava (vanglas olev vanem) vanglavälise suhtlemise eesmärk soodustada kinnipeetava kontakte perekonna, sugulaste ja teiste lähedaste inimestega, et vältida kinnipeetava positiivse mõjuga sotsiaalsete sidemete katkemist. Vanglateenistus soodustab kinnipeetava vanglavälist suhtlemist.

Pildi joonistas: M.Mihkelson