Justiitsministeeriumi logo

Menüü

Kriminaalhooldusalune

Jaga

Kriminaalhooldusalune on süüdimõistetu, kelle kohus on määranud kriminaalhooldusametniku järelevalve alla.

Eestis on kriminaalhoolduse all iga päev ligikaudu 4000 isikut.

Kriminaalhooldusalune on:

 • süüdimõistetu, kelle vangistus on (osaliselt) asendatud kriminaalhooldusega
 • isik, kes on enne tähtaega vangistusest vabastatud
 • isik, kelle vangistus või arest on asendatud üldkasuliku tööga
 • isik, kelle vangistus on asendatud sõltuvusravi või seksuaalkurjategijate kompleksraviga
 • isik, kes teeb üldkasulikku tööd kriminaalmenetluse lõpetamiseks
 • alaealine või noor täiskasvanu, kes on kohtuotsuse alusel karistusest vabastatud ja määratud kriminaalhooldusele tema käitumise mõjutamiseks
 • isik, kes on pärast vangistuse ärakandmist määratud karistusjärgsele käitumiskontrollile
 • isik, kelle lühiajaline vangistus on asendatud elektroonilise valvega
 • isik, kelle vahistamine on asendatud elektroonilise valvega
 • isik, kellele kohus on kohaldanud elektroonilise valvega ajutist lähenemiskeeldu või lähenemiskeeldu
 • kahtlustatav või süüdistatav, kelle kohta on kohus või prokuratuur tellinud kohtueelse ettekande