Justiitsministeeriumi logo

Menüü

Pikaajaline kokkusaamine

Jaga

Pikaajalist kokkusaamist võimaldatakse süüdimõistetutele ja vahistatutele. Selline kokkusaamine toimub selleks loodud ruumides vangla territooriumil, kus kokkusaajal ja vangil on võimalik suhelda, süüa, pesta ja magada. Pikaajaline kokkusaamine toimub ilma pideva järelevalveta ja kestab üldjuhul ühe ööpäeva.

Vangile võimaldatakse vähemalt üks pikaajalise kokkusaamine poole aasta jooksul. Kokku võib saada abikaasa, isa, ema, vanaisa, vanaema, lapse, lapselapse, lapsendaja, lapsendatu, võõras- või kasuvanema, võõras- või kasulapse, venna või õega. Pikaajalisi kokkusaamisi faktilise abikaasaga lubatakse tingimusel, et neil on ühised lapsed või vähemalt kaks aastat väldanud kooselu enne karistuse kandmise algust.

Pikaajalise kokkusaamise taotluse esitab vang vähemalt üks kuu enne taotletavat kokkusaamist. Rahuldatud taotluste põhjal koostatakse kokkusaamiste igakuine graafik.

Pikaajalise kokkusaamise loa andmisest keeldutakse, kui kokkusaamine ei ole kooskõlas vangistuse täideviimise eesmärkidega; kokkusaamine võib ohustada vangla julgeolekut või korda; kokkusaaja maines on alust kahelda või kui kokkusaamine või ohustada kokkusaaja või vangi tervist ja heaolu.

Pikaajalisi kokkusaamisi ei võimaldata avavanglas viibivale vangile ja distsiplinaarkaristuse kandmiseks kartserisse paigutatud vangile.

Pikaajalisel kokkusaamisel toitlustatakse kokkusaajat ja vangi vanglas pakutava toiduga, toitlustamise viisi ja menüü valib vangla. Juhul kui kokkusaamisele võetakse kaasa eelkooliealine laps, võib lapsele kaasa võtta spetsiaalset toitu, tema hooldamiseks vajalikke tarbeesemeid ja mänguasju. Vangil või kokkusaajal on õigus kokkusaamisruumi kaasa võtta väikeses koguses mahla, kohvi, teed, kohvikoort, suhkruasendajat, limonaadi, vett, küpsiseid, šokolaadi, kartulikrõpse, pähkleid, kuivatatud või värskeid puuvilju, jogurtit ning teisi vangla poolt pakutavaid toiduaineid, kui need on kokkusaamise eel tellitud ja ostetud vanglateenistuse vahendusel (vangi poolt) või vanglas asuvast kauplusest (kokkusaaja poolt). Vanglas asuvas kaupluses saab kokkusaaja ostude eest tasuda nii pangakaardiga kui sularahas.

Kokkusaaja võib kokkusaamisele kaasa võtta mõistlikus koguses enda tarbeks vajalikke riideesemeid ja kosmeetikat, kammi, hambaharja ning tema poolt tarvitatavaid ravimeid, lisaks mõistlikus koguses fotosid. Fotod ei tohi olla albumis. Kosmeetika peab mahtuma ühte ühe liitri suurusesse läbipaistvasse kilekotti ning ühe pakendi maht võib olla kuni 100 ml.

Hügieenivahendite olemasolu kokkusaamise ajal tagab vangla. Naissoost kokkusaaja võib kaasa võtta hügieenisidemeid või tampoone.

Ravimite kaasatoomise korral on vanglal õigus küsida näha nende tarvitamise vajadust tõendavat arsti poolt antud dokumenti. Ravimid tuleb enne kokkusaamisruumi sisenemist anda teenistuja kätte hoiule. Teenistuja toob kokkusaajale ravimeid vastavalt vajadusele.

Suitsetamistarbeid ei tohi kaasa võtta.

Kui kokkusaaja ei soovi pärast kokkusaamise lõppemist endaga kaasa võtta neid asju, millised ta kokkusaamisele kaasa võttis, siis need hävitatakse.

Kokkusaamise kuludeks loetakse ruumide kasutamisele, kokkusaaja toitlustamisele ja hügieenivahenditele tehtud kulutusi. Pikaajalise kokkusaamise toitlustamise ja hügieenivahendite kulud arvestab vangla kulupõhiselt ja väljastatud hügieenivahendite arvu järgi. Pikaajalise kokkusaamise kulud tasub vang või kokkusaaja.

Kokkusaamisele tulles tuleb kindlasti kaasa võtta isikut tõendav dokument.

Pikaajalisel kokkusaamisel peavad nii vang kui kokkusaaja kasutama kokkusaamistetoa vara sihipäraselt ja heaperemehelikult ning mitte häirima teisi kinnipeetavaid ja kokkusaajaid nende kokkusaamise ajal.

Pikaajalisi kokkusaamisi reguleerib vangistusseaduse paragrahv 25 ning justiitsministri 30.11.2000. a määruse nr 72  Vangla sisekorraeeskiri paragrahvid 40–46. Mõlemad õigusaktid on kättesaadavad elektroonilise Riigi Teataja andmebaasis.

Pikaajalised kokkusaamised toimuvad:

  • teisipäeval alates kella 13.15-st kuni kolmapäeval kella 14.30-ni;
  • neljapäeval alates kella 13.15-st kuni reedel kella 14.30-ni;
  • laupäeval alates kella 13.15-st kuni pühapäeval kella 14.30-ni.

Kokkusaaja peab vangla pääslas kohal olema 45 minutit varem, s.o. kell 13.15.

Hilinejaid pikaajalisele kokkusaamisele ei lubata.

Kui pikaajalise kokkusaamise eest tasub kokkusaaja, kannab isik kokkusaamise kulud kolm tööpäeva enne pikaajalist kokkusaamist vangla arvelduskontole või tasub kohapeal pangakaardiga. 

Kui pikaajaline kokkusaamine toimub laupäevasel päeval, siis peab ülekanne pangas olema tehtud 3 tööpäeva enne kokkusaamise algust.

Makse rekvisiidid

saaja: Rahandusministeerium
arveldusarve: Swedbank EE932200221023778606, SEB EE891010220034796011, Luminor Bank EE701700017001577198
selgitus: kinnipeetava nimi ja külastamise kuupäev
viitenumber: 2800050009

Lisainfo pikaajaliste kokkusaamiste kohta telefonil 750 0839 ja e-posti aadressil kokkusaamine.tartuv@just.ee.