Justiitsministeeriumi logo

Menüü

Lühiajaline kokkusaamine

Jaga

Lühiajalisele kokkusaamisele vähemalt üks kord kuus on õigus nii süüdimõistetul kui ka vahistatul. Kokkusaamine toimub kokkusaamiste ruumis vanglaametnike visuaalse järelevalve all. Kokkusaamise ruumis on külastaja ning vang eraldatud klaasiga ning vestlus toimub telefoni vahendusel.

Lühiajaliseks kokkusaamiseks võib esitada taotluse nii vang kui ka kokkusaaja. Taotlust on võimalik esitada nii e-maili kaudu kui ka telefoni teel.

Taotlusse tuleb märkida esitaja ees- ja perekonnanimi, isikukood, sünniaeg ja -koht, aadress ja kontakttelefoni number, isikut tõendava dokumendi andmed (number ja väljaandmise aeg), selle inimese ees- ja perekonnanimi, kellega kokku saada soovitakse, soovitav kokkusaamise aeg ning suhe vangiga (perekonnaliige, sõber, elukaaslane jne). Lisaks tuleb märkida, kas kokkusaamisele soovitakse kaasa võtta laps. Kokkusaamisel vahistatuga on vaja välja tuua ka selle põhjus.

Rahuldatud taotluste alusel koostatakse kokkusaamiste graafik ning kokkusaamise aeg tehakse osapooltele teatavaks. Kui taotlust ei rahuldata, teavitatakse sellest taotlejat ja vangi taotluse esitamisest arvates viie tööpäeva jooksul.

Kokku võib saada korraga kuni kahe inimesega. Kui täiskasvanud kokkusaaja soovib kaasa võtta alaealisi lapsi, tuleb laste arv kooskõlastada vanglaga.

Kokkusaamisele tulles tuleb kaasa võtta isikut tõendav dokument, sest enne kokkusaamisele lubamist kontrollitakse kokkusaaja isikusamasust. Samuti tutvustatakse kokkusaamise korda.

Enne ja pärast kokkusaamist otsitakse vang ja kokkusaaja läbi. Asjad, mille omamine vanglas on keelatud, võtab vangla ajutisele hoiule. Kui kokkusaaja keeldub asjade hoiule andmisest või läbiotsimisest, siis teda kokkusaamisele ei lubata. Vang ja kokkusaaja ei või teineteisele asju üle anda.

Lühiajalist kokkusaamist ei võimaldata kartserisse paigutatud vangile.

Kokkusaamisele ei lubata isikut, kes on ilmsete alkoholi- või narkojoobe nähtudega.

Lühiajalisi kokkusaamisi reguleerivad vangistusseaduse paragrahvid 24 ja 94 ning justiitsministri 30.11.2000. a määruse nr 72 „Vangla sisekorraeeskiri“ paragrahvid 31–39. Mõlemad õigusaktid on kättesaadavad elektroonilises Riigi Teatajas

Lühiajalistele kokkusaamistele tuleb eelnevalt ette registreerida viis tööpäeva enne taotletavat kokkusaamise päeva telefonil 750 0839 või e-maili aadressile kokkusaamine.tartuv@just.ee taotluse esitamisega.

Lühiajalise kokkusaamise kestus Tartu vanglas on kaks tundi.

Registreeruda saab telefoni teel:

 1. teisipäev 08.30–11.30;
 2. kolmapäev 08.30–11.30 ja 13.30–16.00;
 3. neljapäev 08.30–11.30;
 4. reede 08.30–11.30 ja 13.30–16.00

Süüdimõistetute eluhoones viibivate kinnipeetavate lühiajalised kokkusaamised toimuvad:

 • teisipäev 14–16;
 • kolmapäev 9.30–11.30;
 • neljapäev 14–16;
 • reede 9.30–11.30;
 • laupäeval 14–16.

Eelvangistusaluste eluhoones viibivate kinni peetavate isikute lühiajalised kokkusaamised toimuvad:

 • teisipäeval 9.30–11.30;
 • kolmapäev 14–16;
 • neljapäev 9.30–11.30;
 • reede 14–16;
 • laupäev 9.30–11.30.

Avavangla üksuses viibivate kinni peetavate isikute lühiajalised kokkusaamised toimuvad:

 • esmaspäevast – reedeni 09:00 – 12:00 ja 14:00 – 17:00
 • laupäeval ja pühapäeval 09:00 – 12:00; 14:00 – 17:00 ja 18:00 - 20:00

Kokkusaaja peab vangla pääslas kohal olema 40 minutit enne kokkusaamise algust.