Justiitsministeeriumi logo

Menüü

Vanglas ja Sisekaitseakadeemias töötavate vanglaametnike palgamäärad eurodes

Jaga

Tallinna Vangla

 

Teenistuskoht

Erialase haridusega vanglaametniku palgamäär

Erialase hariduseta vanglaametniku palgamäär

Valvur, saatja

654,00–1936,00

654,00–1936,00

Vanemvalvur, vanemsaatja, vanemvalvur-instruktor

727,80–2144,00

654,00–1650,00

Inspektor, spetsialist

896,40–1380,00

747,00–1062,00

Teabe- ja uurimisosakonna spetsialist

896,40–2068,00

747,00–1592,00

Inspektor-kontaktisik

896,40–2203,00

747,00–1696,00

Inspektor – korrapidaja abi

896,40–1989,00

747,00–1530,00

Peaspetsialist

1054,60–2039,00

878,80–1570,00

Teabe- ja uurimisosakonna peaspetsialist

1054,60–2646,00

878,80–2035,00

Peaspetsialist-korrapidaja

1054,60–2292,00

878,80–1764,00

Teabe- ja uurimisosakonna juhataja

1054,60–2520,00

878,80–1859,00

Üksuse juht, osakonnajuhataja

1054,60–2565,00

878,80–1973,00

 

Tartu Vangla

 

Teenistuskoht

Erialase haridusega vanglaametniku palgamäär

Erialase hariduseta vanglaametniku palgamäär

Valvur, saatja

654,00–1820,00

654,00–1820,00

Vanemvalvur, vanemsaatja, vanemvalvur-instruktor

727,80–2016,00

654,00–1551,00

Inspektor, spetsialist

896,40–1382,00

747,00–1064,00

Teabe- ja uurimisosakonna spetsialist

896,40–2002,80

747,00–1550,00

Inspektor-kontaktisik

896,40–2058,00

747,00–1585,00

Inspektor-kontaktisik (esimene
ja neljas üksus)

896,40–2366,00

747,00–1822,00

Inspektor – korrapidaja abi

896,40–1863,00

747,00–1433,00

Peaspetsialist

1054,60–2400,00

878,80–1846,00

Teabe- ja uurimisosakonna peaspetsialist

1054,60–2520,00

878,80–1938,46

Peaspetsialist-korrapidaja

1054,60–2147,00

878,80–1624,00

Teabe- ja uurimisosakonna juhataja

1054,60–2356,00

878,80–1838,00

Üksuse juht, osakonnajuhataja

1054,60–2401,00

878,80–1848,00

 

Viru Vangla

 

Teenistuskoht

Erialase haridusega vanglaametniku palgamäär

Erialase hariduseta vanglaametniku palgamäär

Valvur, saatja

654,00–2417,00

654,00–2417,00

Valvur (kolmas üksus)

654,00–2546,00

654,00–2417,00

Valvur (teine üksus)

654,00–2750,00

654,00–2417,00

Vanemvalvur, vanemsaatja, vanemvalvur-instruktor

727,80–2676,00

654,00–2059,00

Vanemvalvur (kolmas üksus)

727,80–2855,00

654,00–2198,00

Vanemvalvur (teine üksus)

727,80–3089,00

654,00–2378,00

Inspektor, spetsialist

896,40–1725,00

747,00–1327,00

Teabe- ja uurimisosakonna spetsialist

896,40–2504,00

747,00–1938,00

Inspektor-kontaktisik

896,40–2734,00

747,00–2105,00

Inspektor-kontaktisik (teine ja
kolmas üksus)

896,40–3144,00

747,00–2421,00

Inspektor – korrapidaja abi

896,40–2485,00

747,00–1912,00

Peaspetsialist

1054,60–2524,00

878,80–1944,00

Teabe- ja uurimisosakonna
peaspetsialist

1054,60–3150,00

878,80–2423,10

Peaspetsialist-korrapidaja

1054,60–2729,00

878,80–2101,00

Teabe- ja uurimisosakonna
juhataja

1054,60–3020,00

878,80–2324,00

Üksuse juht, osakonnajuhataja

1054,60–2981,00

878,80–2293,00

 

Vanglas töötavate vangla peainspektorite palgamäärad

Vangla

Vangla direktori palgamäär

Vangla direktori asetäitja ja muu vangla peainspektori palgamäär

Tallinna Vangla

1822,40–4026,00

1822,40–2757,00

Tartu Vangla

1822,40–4026,00

1822,40–2416,80

Viru Vangla

1822,40–4167,00

1822,40–3342,00

 

Vanglas töötavate sisekontrolli valdkonna ametnike palgamäärad

Vangla

Sisekontrolli valdkonna spetsialisti palgamäär

Sisekontrolli valdkonna peaspetsialisti palgamäär

Tallinna Vangla

896,40–2131,00

1054,60–2682,00

Tartu Vangla

896,40–2131,00

1054,60–2682,00

Viru Vangla

896,40–2699,00

1054,60–3228,00

 

Vanglas töötavate väljaõppe peaspetsialistide palgamäärad

Vangla

Väljaõppe peaspetsialisti palgamäär

Tallinna Vangla

1054,60–1900,00

Tartu Vangla

1054,60–1800,00

Viru Vangla

1054,60–2100,00

 

Sisekaitseakadeemias töötavate vanglaametnike palgamäärad

Teenistuskoht

Palgamäär

Justiitskolledži õppejõud

1300,00–2200,00

Justiitskolledži õppetooli juhataja

1900,00–3000,00

Justiitskolledži direktor

1900,00–3700,00