Justiitsministeeriumi logo

Menüü

Vanglas ja sisekaitseakadeemias töötavate vanglaametnike palgamäärad

Jaga

Tallinna vangla

Teenistuskoht

Erialase haridusega vanglaametniku palgamäär

Erialase hariduseta vanglaametniku palgamäär

Valvur, saatja

643,40–1867,20

540,00–1436,31

Vanemvalvur, vanemsaatja, vanemvalvur-instruktor

727,80–2074,80

606,40–1596,00

Inspektor, spetsialist

896,40–1380,00

747,00–1061,54

Teabe- ja uurimisosakonna või sisekontrolli valdkonna spetsialist

896,40–2002,80

747,00–1550,00

Inspektor-kontaktisik

896,40–1687,20

747,00–1297,85

Inspektor – korrapidaja abi

896,40–1480,80

747,00–1139,00

Peaspetsialist

1054,60–1651,31

878,80–1270,24

Teabe- ja uurimisosakonna või sisekontrolli valdkonna peaspetsialist

1054,60–2520,00

878,80–1938,46

Peaspetsialist-korrapidaja

1054,60–1730,40

878,80–1331,08

Teabe- ja uurimisosakonna juhataja

1054,60–2300,40

878,80–1769,54

Üksuse juht

1054,60–2191,20

878,80–1685,54

Osakonnajuhataja

1054,60–2342,60

878,80–1802,00

Tartu vangla

Teenistuskoht

Erialase haridusega vanglaametniku palgamäär

Erialase hariduseta vanglaametniku palgamäär

Valvur, saatja

643,40–1737,60

540,00–1336,62

Vanemvalvur, vanemsaatja, vanemvalvur-instruktor

727,80–1934,4

606,40–1488,00

Inspektor, spetsialist

896,40–1315,20

747,00–1011,70

Teabe- ja uurimisosakonna või sisekontrolli valdkonna spetsialist

896,40–2002,80

747,00–1550,00

Inspektor-kontaktisik

896,40–1608,00

747,00–1236,92

Inspektor – korrapidaja abi

896,40–1411,20

747,00–1085,50

Peaspetsialist

1054,60–1941,60

878,80–1493,54

Teabe- ja uurimisosakonna või sisekontrolli valdkonna peaspetsialist

1054,60–2520,00

878,80–1938,46

Peaspetsialist-korrapidaja

1054,60–1657,02

878,80–1274,63

Teabe- ja uurimisosakonna juhataja

1054,60-2191,20

878,80–1750,00

Üksuse juht, osakonna juhataja

1054,60–2086,8

878,80–1605,23

Viru vangla

Teenistuskoht

Erialase haridusega vanglaametniku palgamäär

Erialase hariduseta vanglaametniku palgamäär

Valvur, saatja

643,40–2307,60

540,00–1775,08

Valvur (kolmas üksus)

643,40–2499,60

540,00–1922,77

Valvur (teine üksus)

643,40–2499,60

540,00–1922,77

Vanemvalvur, vanemsaatja, vanemvalvur-instruktor

727,80–2565,60

606,40–1973,54

Vanemvalvur (kolmas üksus)

727,80–2782,80

606,40–2140,62

Vanemvalvur (teine üksus)

727,80–2782,80

606,40–2140,62

Inspektor, spetsialist

896,40–1724,40

747,00–1326,50

Teabe- ja uurimisosakonna või sisekontrolli valdkonna spetsialist

896,40–2448,00

747,00–1925,00

Inspektor-kontaktisik (kolmas üksus)

896,40–2318,40

747,00–1783,38

Inspektor-kontaktisik (teine üksus)

896,40–2318,40

747,00–1783,38

Inspektor-kontaktisik

896,40–2108,40

747,00–1621,85

Inspektor – korrapidaja abi

896,40–1850,40

747,00–1423,40

Peaspetsialist

1054,60–1996,80

878,80–1536,00

Teabe- ja uurimisosakonna või sisekontrolli valdkonna peaspetsialist

1054,60–3150,00

878,80–2423,10

Peaspetsialist-korrapidaja

1054,60–2161,20

878,80–1662,46

Teabe- ja uurimisosakonna juhataja

1054,60-2875,20

878,80–2211,69

Üksuse juht, osakonna juhataja

1054,60–2738,40

878,80–2106,46

Vanglas töötavate vangla peainspektorite palgamäärad

Vangla

Vangla direktori palgamäär

Vangla direktori asetäitja ja muu vangla peainspektori palgamäär

Tallinna vangla

1822,40–3798,00

1822,40–2689,86

Tartu vangla

1822,40–3798,00

1822,40–2356,80

Viru vangla

1822,40–3931,20

1822,40–3260,00

Sisekaitseakadeemias töötavate vanglaametnike palgamäärad

Teenistuskoht

Palgamäär

Justiitskolledži õppejõud

800–1800

Justiitskolledži õppetooli juhataja

1400–2200