Justiitsministeeriumi logo

Menüü

Vabad töö- ja praktikakohad

Jaga

 

Tutvu meie tööpakkumistega SIIT.

 

Tallinna vangla pakkumiste saad tutvuda ka SIIT.

Tartu vangla pakkumistega saad tutvuda ka SIIT.

Viru vangla pakkumistega tutvu SIIT.

Üks justiitsministeeriumi põhiülesandeid on seista hea demokraatlikule ühiskonnale iseloomuliku usaldusväärse ja turvalise vanglateenistuse eest. Ühiskonna usaldus vanglateenistuse vastu eeldab oma tööd väärtustavat professionaalset vanglaametnikkonda.

Miks tasub hakata vanglaametnikuks?

 

2018. aasta lõpul, kui tööd alustas uus Tallinna vangla, täideti vanglateenistuse kauane eesmärk: teha lõpp sovetiaegsetele ühiselamuvanglatele, kus ei olnud võimalik viia ellu vanglakaristuse mõtet ehk juhtida vangid seaduskuulekale teele. 

Uued vanglad aga ei tähenda betooni ja trelle. Tähtsaim pole ka kõigi mugavustega töökeskkond vanglaametnikule. Kõige olulisem uute vanglate juures on uuenev vanglatöötaja – inimene, kes aitab seadusega pahuksisse läinud inimeste karistust sisukalt täide viia. See eeldab ühelt poolt huvi inimest mõista ja tahtmist teda paremusele suunata, aga teisalt ka võimeid, et sellega toime tulla.

Vanglaametniku töö tänapäeval pole okastraatide vahel jalutada, püss õlal, vaid see tähendab mitmeplaanilist tööd inimestega. Selleks on vaja tunda nii õigusküsimusi kui ka religiooni, kultuuri, psühholoogiat, sotsiaaltööd jm. Neid asju tundmata pole võimalik saavutada seda, et vangid lahkuksid vanglast teadmiste ja arusaamadega, mis lasevad neil elus kenasti hakkama saada.

Vanglaametniku töö nõuab arenenud moraali, õiglus- ja missioonitunnet. Kui tahad ühiskonda turvalisemaks muuta, siis on vanglateenistus selleks sobiv koht.

Ootame vanglateenistusse kandideerima inimesi, kes on:

 • vähemalt 18-aastased ja Eesti kodakondsusega
 • vähemalt keskharidusega
 • riigikeele oskusega C1 tasemel
 • laitmatu taustaga
 • tugeva kõlblustajuga
 • ausad ja kindlameelsed
 • spordihuvilised


Vanglatöö plussid
 

Mis motiveerib vanglas töötama? Meie töötajad arvavad, et vanglas on tore töötada, sest vangla pakub oma töötajale:

 • stabiilset töösuhet
 • head kollektiivi
 • huvitavat ja põnevat tööd. Valvuri töö nõuab laialdasi teadmisi psühholoogiast, õigusest, enesekehtestamisest, konflikti lahendamisest, meeskonnatööst
 • võimalust liituda vanglate relvastatud üksusega: osaleda vanglate relvastatud üksuse tegevuses nii korra tagamisel vanglates kui ka politsei abijõuna tänavatel
 • eneseteostuse võimalust
 • karjäärivõimalust: vanglateenistuses on kõik uksed avatud. Õppimine, enesetäiendamine, visadus ja tahe võimaldavad teha head karjääri
 • võimalust läbida töö kõrvalt tasuta vanglaametniku kutseõpe
 • võtta ette rakenduskõrgharidusõpingud korrektsiooni erialal
 • täiendõpet
 • nüüdisaegseid töötingimusi
 • vähemalt 35 päeva puhkust
 • vormiriietust
 • sissemakseid kolmandasse pensionisambasse nõutava staaži täitumisel

Peale selle räägivad meie inimesed veel, et vanglatöö on missiooniga töö: tunned iga päev oma töö vajalikkust. See annab tohutu suhtlemiskogemuse ja õpetab keeruliste olukordadega toime tulema. Vastutusrikas ja raske töö liidab kolleege ning loob hea ja toetava meeskonna.

Vanglateenistuse traditsioonid
 

 • Tähistame vanglateenistuse aastapäeva piduliku vastuvõtuga, kus autasustame parimaid vanglaametniku teeneteristiga ja väärtustame pikaajalist töötamist vanglaametniku teenistusmedaliga.
 • Valime parimad valvurid ja parima justiitskolledži stipendiaadi.
 • Iga vangla valib igal aastal enda töötajate seast parima töötaja.
 • Igal aastal toimuvad sportlikud ja lõbusad suvepäevad ning vanglate spordivõistlused.