Justiitsministeeriumi logo

Menüü

Sissemaksed vanglaametniku kolmandasse pensionisambasse

Jaga

Vangla teeb vanglaametniku eest sissemakseid tema vabatahtlikku pensionifondi, kui ametnikul on teenistusstaaži vähemalt seitse aastat, tal on erialane haridus ja ta on vanglale andnud sissemaksete tegemiseks vajalikud andmed.

Sissemaksete suurus on 15 protsenti summast, mida vangla on vanglaametnikule kalendrikuu eest töötasuna ja tulumaksuga maksustatuna maksnud, kuid kõige rohkem 6000 eurot kalendriaastas.