Justiitsministeeriumi logo

Menüü

Eraldusmärgid

Jaga

Vormiriietuse elemente reguleerib justiitsministri 14.04.2014. a määrus nr 14 „Vanglateenistuse ametniku ja vanglaametnikukandidaadi vormiriietuse ja eraldusmärkide kirjeldus ning nende kandmise kord“


Vanglateenistuse juht


Vanglateenistuse juhi asetäitja


Vangla direktor ja sisekaitselise rakenduskõrgkooli justiitskolledži direktor


Vangla direktori asetäitja, vanglateenistuse juhi nõunik, vanglate osakonna peajurist, relvastatud üksuse juht,
väljaõppe juht ja justiitskolledži erialaõppetooli juhataja ning 
karistuse täideviimise talituse juhatajat vastavalt ametijuhendile asendav nõunik 


Vangla osakonna juhataja, üksuse juht, justiitsministeeriumi vanglate osakonna nõunik, jurist ja sisekontrolör, 
sisekaitselise rakenduskõrgkooli justiitskolledži erialaõppejõud ja vanglaametniku ettevalmistusteenistust läbi viiva muu asutuse korrektsioonialast haridust andva struktuuriüksuse juht


Vangla peaspetsialist 
ja vanglaametniku ettevalmistusteenistust korraldava muu õppeasutuse korrektsioonieriala õppejõud

Teise klassi vanglainspektor


Esimese klassi valvur


Teise klassi valvur


Vanglaametnikukandidaat