Justiitsministeeriumi logo

Menüü

Autasud

Jaga

Teenistuskohustuste või kodanikukohuse silmapaistvalt hea täitmise või kauaaegse laitmatu teenistuse eest võib vanglaametnikule või mõnele teisele inimesele kohaldada ergutusi ja anda autasusid. Ergutuseks on näiteks tänuavaldamine, tasulise lisapuhkus, rahaline preemia või hinnaline kingitus, aukiri, vanglaametniku teeneterist või teenistusmedal.

Vanglaametniku teeneterist ja selle lindilõige

Vanglaametniku teeneteristi andes arvestatakse vanglaametniku teenistuse kestust ja selle laitmatust, töö tulemuslikkust, enesetäiendamise järjepidevust, eriliselt õnnestunud tegevusi, silmapaistvaid teeneid Eesti vanglateenistuse ees ja väljapaistvaid isiksuseomadusi. Vanglaametniku teeneteristi määrab ja annab kätte justiitsminister või tema määratud isik vanglateenistuse aastapäeval.

*******

Vanglaametniku teenistusmedaliga autasustakse vanglaametnikku, kel on teenistusmedali andmise tähtpäevaks täitunud vähemalt kümme, viisteist, kakskümmend, kakskümmend viis, kolmkümmend või kolmkümmend viis aastat laitmatut teenistust. 

Teenistusmedal 10 aasta laitmatu teenistuse eest, selle lindilõige ja miniatuurmärk

***

Teenistusmedal 15 aasta laitmatu teenistuse eest, selle lindilõige ja miniatuurmärk

***

Teenistusmedal 20 aasta laitmatu teenistuse eest, selle lindilõige ja miniatuurmärk

***

Teenistusmedal 25 aasta laitmatu teenistuse eest, selle lindilõige ja miniatuurmärk

***

Teenistusmedal 30 aasta laitmatu teenistuse eest, selle lindilõige ja miniatuurmärk

***

Teenistusmedal 35 aasta laitmatu teenistuse eest, selle lindilõige ja miniatuurmärk

Vanglaametniku teenistusmedali annab pidulikult kätte vangla direktor või tema määratud isik vangla aastapäeval. Vangla peainspektorile ja vanglaametnikule, kes töötab sisekaitselise rakenduskõrgkooli korrektsiooni eriala õppejõu ametikohal, annab teenistusmedali kätte justiitsminister või tema määratud isik vanglateenistuse aastapäeval.

*******

Parim valvur valitakse vanglate esitatud kandidaatide hulgast.

Sellel autasul on seitse allkategooriat:


Parim noor valvur
 


Kõige paremini relvi kasutav valvur
 


Kõige sportlikum valvur
 


Parima koera juht
 


Kõige paremini sündmusi lahendav valvur
 


Kõige abivalmim valvur
 


Kõige innovaatilisem valvur