Justiitsministeeriumi logo

Menüü

Karjäär ja töökohad

Jaga

Vabad töökohad

 

Miks tasub hakata vanglaametnikuks?

Justiitsministeeriumi üks põhiülesandeid on seista hea demokraatlikule ühiskonnale iseloomuliku usaldusväärse ja turvalise vanglateenistuse eest. Ühiskonna usaldus vanglateenistuse suhtes eeldab oma tööd väärtustavat professionaalset vanglaametnikkonda.

Vanglate valdkonna peaeesmärgiks lähiaastatel on teha lõpp okupatsiooniaegsetele ühiselamuvanglatele. Seal pole võimalik viia ellu vanglakaristuse mõtet: vangid seaduskuulekale teele juhtida. Tänapäevaste Tartu ja Viru vangla kogemus on kinnitanud, et neis tingimustes on töö inimestega võrreldamatult tõhusam. Ettevalmistamisel on uue Tallinna vangla ehitus.

Uued vanglad aga ei tähenda lihtsalt betooni ja trelle. Tähtsaim pole ka kõigi mugavustega töökeskkond vanglaametnikule. Kõige olulisem uute vanglate juures on uuenev vanglatöötaja – inimene, kes aitab seadusega pahuksisse läinud inimeste karistust sisukalt täide viia. See eeldab ühelt poolt huvi inimest mõista ja tahtmist teda paremusele suunata, aga teisalt ka võimeid, et sellega toime tulla.

Vanglaametniku töö tänapäeval pole okastraatide vahel jalutada, püss õlal, vaid see tähendab mitmeplaanilist tööd inimestega. Selleks on vaja tunda nii õigusküsimusi kui ka religiooni, kultuuri, psühholoogiat, sotsiaaltööd jm. Neid asju tundmata pole võimalik saavutada seda, et vangid lahkuksid vanglast teadmiste ja arusaamadega, mis lasevad neil elus kenasti hakkama saada.

Vanglaametniku töö nõuab kõrget moraali ning tugevat õiglus- ja missioonitunnet. Kui tahad ühiskonda turvalisemaks muuta, siis on vanglateenistus selleks sobiv koht.

Ootame vanglateenistusse kandideerima inimesi, kes on:

  • vähemalt 18-aastased ja Eesti kodakondsusega,
  • vähemalt keskharidusega,
  • riigikeele oskusega kõrgtasemel
  • laitmatu taustaga,
  • kõrge moraalitunnetusega,
  • ausad ja kindlameelsed,
  • spordihuvilised.