Justiitsministeeriumi logo

Menüü

Tugiteenus

Jaga

Tugiisikuteenus

Tugiisikuteenuse peamine sihtrühm on vangid, kelle vabanemistähtajani on jäänud kuni kuus kuud. Tugiisikuteenus on vabatahtlik ja tasuta. Teenuse eesmärk on vabatahtliku tugiisiku abil luua vanglast vabaneja ja ühiskonna vahel uusi kontakte või parandada varasemaid, et vabanemisel taastuksid pere- ja töösuhted ning kogukonnasidemed võimalikult kiiresti ja valutult. Olles keskendunud vabaneja vajadustele, pakub tugiisik abi sotsiaalsete oskuste omandamisel ja seaduskuulekama käitumismudeli kujundamisel, luues seega soodsad eeldused retsidiivsuse vähendamiseks.

Tugiisikud on vanglast vabanenud isikutele vabatahtlikult tuge pakkuvad inimesed, kes on läbinud koolituse ning suudavad vahendada ja juhendada vabanejat suhtlemisel riigi- ja omavalitsusasutuste, tööandjate ja perekonnaga.

Kuna tugiisikuteenust (sõidu-, koolitus- jms kulud) rahastab Euroopa Sotsiaalfond ja teenus peab vastama standardile, siis saab tugiisikuks hakata teenust osutavate koostööpartnerite kaudu.

Tugiisikuteenust osutavad:

Majutusteenus

Majutusteenuse eesmärk on pakkuda ajutist majutusvõimalust vanglast vabanenule, kellel pole elukohta või see ei ole vabanemiseks sobilik. Teenuse kestel pakutakse toetavaid tegevusi, mis aitavad vanglast vabanenul end paremini ühiskonda lõimida (nt sotsiaal- ja võlanõustamist, psühholoogi konsultatsioone, kohapealset tööd jm iseseisvat toimetulekut arendavaid tegevusi). Samuti aitab vabanenul tegevusi kavandada tugiisik. Igale vabanenule koostatakse tegevusplaan, mille eesmärk on parandada iseseisva toimetuleku oskust ning leida püsiv töö- ja elukoht. Majutusteenus kestab kuni 6 kuud, võimaluse korral teenust pikendatakse.

Majutusteenust korraldavad:

  • Harjumaal Laitses MTÜ Lootuse Küla (www.lootusekula.ee), teenuse juht Raiman Kukk, 671 6198
  • Pärnus ja Haapsalus MTÜ Samaaria Eesti Misjon (www.samaaria.ee), teenuse juht Mihkel Nõlvak, 504 7145 (Pärnu) ja 5393 2200 (Haapsalu)
  • Jõhvis MTÜ Uus Põlvkond ja EELK diakoonia- ja ühiskonnatöö SA (www.nge.ee), teenuse juht Avo Üprus, 5646 5405

Teenust rahastab Euroopa Sotsiaalfond.

Lisainfo: www.kriminaalpoliitika.ee/tugiteenus