Justiitsministeeriumi logo

Menüü

Tööhõive

Jaga

Vangistusseaduse järgi on kõik alla 64-aastased, mitteõppivad ja meditsiiniliste vastunäidustusteta vangid kohustatud töötama. Vanglas töötamine on õppetöö ja sotsiaalprogrammide kõrval üks sotsiaaltöö vorme. Peamine eesmärk on tekitada vangis tööharjumus, et ta saaks vabaduses endaga hakkama ega paneks toime uut kuritegu.
2021. aastal töötas Eesti vanglates suurem osa ehk 1633 vangi majandustöödel, tootmistegevuses oli hõivatud 353 vangi, 255 avavangla vangi töötas erinevates ettevõtetes. Riigi Kinnisvara AS-is töötas 2021. aastal 19 hooldustööd tegevat kinnipeetavat. 

Majandustööd

Vangla majandustöödele kaasatakse kinnipeetavaid vangla igapäevase toimimise toetamiseks. Peamiselt hõivatakse vange koristustöödel, köögi abitöödel ja toidujagamisel, remonditöödel, jäätmekäitluses, pesupesemisel ja juuksuriteenuse osutamisel ning raamatukogu abitöödel.
2021. aastal oli majandustöödel hõivatud 1633 vangi: Tartu vanglas 601, Viru vanglas 497, Tallinna vanglas 535.

Tootmistegevus

2001. aastal loodi riigi äriühing Eesti Vanglatööstus, et suurendada vangide tööhõivet, parandada toodangu konkurentsivõimet ja vähendada vanglate kulusid. AS Eesti Vanglatööstus valmistab metallist, puidust ja riidest tooteid. Peale selle hõivatakse vange õmblemisel, pesupesemisel, mööbli valmistamisel ja värvimisel. Tööstuses oli 2021. aastal hõivatud 353 vangi.
Kinnipeetavaid, kes töötasid mitmes töökohas, on arvestatud neis arvudes mitu korda.