Justiitsministeeriumi logo

Menüü

Tööhõive

Jaga

Vangistusseaduse järgi on kõik alla 64-aastased, mitteõppivad ja meditsiiniliste vastunäidustusteta vangid kohustatud töötama. Vanglas töötamine on õppetöö ja sotsiaalprogrammide kõrval üks sotsiaaltöö vorme. Peamine eesmärk on tekitada vangis tööharjumus, et ta tuleks vabaduses paremini toime ega paneks toime uut kuritegu.

2019. aastal töötas Eesti vanglates suurem osa ehk 1633 vangi majandustöödel, tootmistegevuses oli hõivatud 296 vangi, 321 vangi oli hõivatud muu lepingulise tööga, mis muu hulgas seisneb avavangla vangide töötamises väljaspool vanglat. Kinnipeetavaid, kes töötasid mitmes töökohas, on arvestatud neis arvudes mitu korda.

Majandustööd

Vangla majandustöödele kaasatakse vange vangla igapäevase toimimise toetamiseks. Peamiselt hõivatakse vange koristustöödel, köögi abitöödel ja toidujagamisel, remonditöödel, jäätmekäitluses, pesupesemisel ja juuksuriteenuse osutamisel ning raamatukogu abitöödel.

2019. aastal oli majandustöödel hõivatud 1633 vangi: Tartu vanglas 645; Viru vanglas 532; Tallinna vanglas 456.

Tootmistegevus

2001. aastal loodi riigi äriühing Eesti Vanglatööstus, et suurendada vangide tööhõivet, parandada toodangu konkurentsivõimet ja vähendada vanglate kulusid. AS Eesti Vanglatööstus valmistab metallist, puidust ja riidest tooteid. Peale selle hõivatakse vange õmblemisel, pesupesemisel, mööbli valmistamisel ja värvimisel. Tööstuses oli 2019. aastal hõivatud 296 vangi.