Justiitsministeeriumi logo

Menüü

Tööhõive

Jaga

Tööhõive

Vangistusseaduse järgi on kõik alla 64-aastased, mitteõppivad ja meditsiiniliste vastunäidustusteta vangid kohustatud töötama. Vanglas töötamine on õppetöö ja sotsiaalprogrammide kõrval üks sotsiaaltöö vorme. Peamine eesmärk on tekitada vangis tööharjumus, et ta tuleks vabaduses paremini toime ega sooritaks uut kuritegu.

2016. aastal töötas Eesti vanglates kokku 1988 vangi. Suurem osa neist, 1618 vangi, on hõivatud majandustöödel, tootmistegevuses on hõivatud 248 vangi, 362 vangi oli hõivatud muu lepingulise töö alusel, mis muu hulgas seisneb ka avavangla vangide töötamist väljaspool vanglat. Kinnipeetavad, kes töötasid erinevates töökohtades, on antud arvudes mitmekordselt arvestatud.

Majandustööd

Vangla majandustöödele kaasatakse vange vangla igapäevase toimimise toetamiseks. Peamiselt hõivatakse vange koristustöödel, köögi abitöödel ja toidujagamisel, remonditöödel, jäätmekäitluses, pesu pesemisel ja juuksuriteenuse osutamisel ning raamatukogu abitöödel.

2016. aastal oli majandustöödel hõivatud kokku 1618 vangi: Tartu vanglas 803; Viru vanglas 618; Tallinna vanglas 197.

Tootmistegevus

2001. aastal loodi riigi äriühing Eesti Vanglatööstus, et suurendada vangide tööhõivet, parandada toodangu konkurentsivõimet ja vähendada vanglate kulusid. AS Eesti Vanglatööstus valmistab metallist, puidust ja riidest tooteid. Peale selle hõivatakse vange õmblemisel, pesupesemisel, mööbli valmistamisel ja värvimisel. Tööstuses oli 2016. aastal hõivatud 248 vangi.