Justiitsministeeriumi logo

Menüü

Omastele info jagamine

Jaga

Kui omastel tekib vangi käekäigu vastu huvi, antakse neile teavet tingimusel, et vang on andnud selleks nõusoleku ning info jagamine aitab mõista vangistuse kulgu ja eesmärke. Seejuures arvestatakse vajadusega tagada perekonna turvalisus ja hoida vangi sotsiaalseid sidemeid.

Omaste all peetakse silmas vangistusseaduse §-s 25 loetletud isikuid: abikaasa, isa, ema, vanaisa, vanaema, laps, lapselaps, lapsendaja, lapsendatu, võõras- või kasuvanem, võõras- või kasulaps, vend, õde, faktiline abikaasa, kellega on ühised lapsed või kellega on vähemalt kaks aastat väldanud kooselu enne karistuse kandmise algust.

Enne teabe andmist tuvastatakse küsija isik. Kuna telefoni teel pole seda võimalik teha, peab küsija pöörduma vangla poole kirjalikult või tulema vastuvõtule. Päringu korral tegeleb perele info edastamisega üksuse juht. Vanglate kontaktandmed: Tallinna vangla; Tartu vangla; Viru vangla.