Justiitsministeeriumi logo

Menüü

Omastele info jagamine

Jaga

Kui omastel tekib vangi käekäigu vastu huvi, antakse neile teavet tingimusel, et vang on andnud selleks nõusoleku ning info jagamine aitab mõista vangistuse kulgu ja eesmärke. Seejuures arvestatakse vajadusega tagada perekonna turvalisus ja hoida vangi sotsiaalseid sidemeid.

Omaste all peetakse silmas vangistusseaduse §-s 25 loetletud isikuid: abikaasa, isa, ema, vanaisa, vanaema, laps, lapselaps, lapsendaja, lapsendatu, võõras- või kasuvanem, võõras- või kasulaps, vend, õde, faktiline abikaasa, kellega on ühised lapsed või kellega on vähemalt kaks aastat väldanud kooselu enne karistuse kandmise algust.

Enne teabe andmist tuvastatakse küsija isik. Kuna telefoni teel pole seda võimalik teha, peab küsija pöörduma vangla poole kirjalikult või tulema vastuvõtule. Päringu korral tegeleb perele info edastamisega üksuse juht. Vanglate kontaktandmed: Tallinna vangla; Tartu vangla; Viru vangla.

 

NB! Viru vanglas viibiva lähedase kohta terviseandmete küsimine

Kuigi vangidele võimaldatakse lähedastele ise helistada, saab Viru vangla infotelefonilt 663 7900 ööpäev läbi juhiseid, kuidas saada teavet vangis viibiva lähedase kohta. Kuna telefoni teel ei ole võimalik tuvastada helistaja isikut, siis palume vangis viibiva lähedase terviseseisundi kohta saata küsimus digiallkirjastatud vormis aadressile [email protected]. Kui vangla on tuvastanud küsija isiku ning saanud vangilt nõusoleku enda terviseandmeid lähedasele jagada, vastab vangla vangi tervist puudutavatele küsimustele hiljemalt järgmise tööpäeva lõpuks.