Justiitsministeeriumi logo

Menüü

Haridus vanglas

Jaga

Üldharidus

Üldharidust pakuvad Tartu vanglas Tartu täiskasvanute gümnaasium ja Tartu Kroonuaia kool, Tallinna vanglas Tallinna täiskasvanute gümnaasium ja Viru vanglas Kohtla-Järve täiskasvanute gümnaasium.

Põhiharidust on võimalik omandada nii eesti kui ka vene keeles. Vangid, kes on enne vangistust omandanud põhiharidust lihtsustatud õppekava alusel, võivad jätkata selle omandamist samadel alustel.

Üldharidust omandas 2016.aastal vanglates kokku 196 vangi.

Kutseharidus

Kutseharidust pakuvad Tartu vanglas Tartu kutsehariduskeskus, Tallinna vanglas Tallinna ehituskool ja Viru vanglas Ida-Virumaa kutsehariduskeskus.

Kutseharidust pakutakse aianduse, maastikuehituse, õmblemise, maaler-siseviimistluse, kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehituse, ehituspuussepa, puidupingioperaatori, keevituse, elektriku, abikoka, puhastusteeninduse ja toateeninduse erialal. Seoses kutseharidusreformiga töötavad vanglas tegutsevad kutsehariduskeskused välja uusi õppekavasid, mis võimaldavad kutseharidust omandada senisest lühema ajaga.

Kutseharidust omandas 2016. aastal 113 vangi.

Riigikeel

Lisaks üld- ja kutseharidusõppele võimaldatakse vangidele ka eesti keele õpet. Riigikeele oskus vähendab vabaduses sotsiaalset tõrjutust ja soodustab seaduskuulekat elu ja võimalusi konkureerida tööturul. Eesti keelt on võimalik õppida kuni C1 (kõrge) tasemeni.

Soovi korral saavad vangid sooritada riikliku eesti keele tasemeeksami. 2016. aastal lõpetas riigikeelekursuse edukalt 306 vangi.

Sotsiaalprogrammid

2016. aastal lõpetas sotsiaalprogrammi edukalt 681 kinnipeetavat, 926 kriminaalhooldusalust ja 42 vahistatut.