Justiitsministeeriumi logo

Menüü

Kaebus vangi või kriminaalhooldusaluse peale

Jaga

Kuna vangid ei ole muust maailmast täiesti eraldatud, võib juhtuda, et nad häirivad oma käitumisega vabaduses viibivaid inimesi. Selliseid juhtumeid ei maksa enda teada hoida, vaid nendest tasub vanglateenistusele teada anda.

Vangistusseadus lubab vangil telefoni kasutada (välja arvatud mobiiltelefoni). Kuid seda, kellele ja mida ta telefonis räägib, võib kontrollida vaid erandkorras (s.o kohtu loal ja jälitustegevuse seaduses sätestatud alustel ja korras). Nii võib aeg-ajalt juhtuda, et vang kasutab oma õigust kurjasti ja asub kedagi telefonitsi häirima.

Kui te teate, millises vanglas teid tülitav vang viibib, pöörduge kaebusega vangla teabe- ja uurimisosakonna poole. Samamoodi võite kaebusega teabe- ja uurimisosakonna poole pöörduda siis, kui teile tekitab muret lühiajalisel väljasõidul viibiva vangi käitumine (joovastite tarbimine, vägivallatsemine, ähvardamine jms).

Vangla on sellisest teabest huvitatud ka siis, kui niisuguseid tegusid paneb toime kriminaalhooldusalune. Kaebuse võite sel juhul esitada nii vangla teabe- ja uurimisosakonnale kui ka ükskõik millisele kohalikule kriminaalhooldusametnikule.

Kui aga tülitaja andmete kohta täpsemat teavet pole, pöörduge justiitsministeeriumi vanglate osakonna sisekontrolli talituse poole. Oma probleemi saate ära rääkida telefonidel 6 803 130, 6 803 134 või 6 803 135 ning vajaduse korral lepitakse kokku ka vastuvõtuaeg.